یکشنبه, تیر ۳, ۱۴۰۳

مدیریت

پرسشنامه استاندارد عملکرد کارکنان

پرسشنامه استاندارد عملکرد کارکنان علی(به نقل از هرسی و گلد اسمیت)

پرسشنامه استاندارد عملکرد کارکنان  توسط علی در سال 1393 طراحی شد. این پرسشنامه دارای 16 سوال بوده و هدف آن ارزیابی عملکرد کارکنان  می...
پرسشنامه استاندارد عملکرد شرکت

پرسشنامه استاندارد عملکرد شرکت

پرسشنامه استاندارد عملکرد شرکت توسط محقق  در سال 1395  ساخته شده است ودارای 5 سوال در 1 بعدمی باشد.و بر اساس طیف پنج گزینه...
پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی

پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی ناراسیمهان و همکاران (۲۰۰۰)

پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی توسط ناراسیمهان و همکاران در سال 2002 ساخته شده است و اقای بحری ان را را در پژوهش خود بومی...
پرسشنامه عملکرد تیم

پرسشنامه استاندارد عملکرد تیم وست(۲۰۱۱)

پرسشنامه عملکرد تیم توسط میچاییل وست در قالب 17 سوال تهیه شده است .این پرسشنامه دربرگیرنده 6 مولفه است  که عملکرد تیم را مورد...
پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی

پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ۲۲ سوالی

پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی توسط محقق در سال 1395 ساخته شد.این پرسشنامه دارای 22 سوال بوده و هدفآن ارزیابی سرمایه اجتماعی در سازمان است...

پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی

پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی توسط محقق در سال 1395 ساخته شد.این پرسشنامه دارای 22 سوال بوده و هدف آن ارزیابی سرمایه اجتماعی در سازمان...

آموزش

آموزش گام به گام چگونگی نگارش ادبیات و مبانی نظری

معمولا” از فصل دوم تحت عناوینی چون “ادبیات و مبانی نظری تحقیق”، “مبانی نظری و پیشینه” و… نام برده می شود و تقریبا حجم...

پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه استاندارد پرسشنامه استاندارد تعریف کوتاه و دقیقی دارد ولی ابتدا باید چند نکته در مورد پرسشنامه برای شما عزیزان توضیح دهم وقتی یک محقق تصمیم...

اخبار

محبوبترین پست نزد کاربران ما

متفرقه