خانه مدیریت پرسشنامه استاندارد عملکرد تیم وست(۲۰۱۱)

پرسشنامه استاندارد عملکرد تیم وست(۲۰۱۱)

720
0
پرسشنامه عملکرد تیم

پرسشنامه عملکرد تیم توسط میچاییل وست در قالب ۱۷ سوال تهیه شده است .این پرسشنامه دربرگیرنده ۶ مولفه است  که عملکرد تیم را مورد ارزیابی قرار می دهد . امتیازبندی پرسشنامه براساس طیف لیکرت بوده و از خیلی مخالف تا خیلی موافق را پوشش می دهد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

تیم

یک تیم مجموعه ای از افراد با مهارت های مکمل یکدیگر است که متعهدند برای دستیابی به یک هدف مشترک که همگی خود را در برابر آن پاسخگو می دانند تلاش کنند.همچنان که سازمان ها افقی تر می شوند و ساختار چندلایه آن ها به ساختاری متشکل از تیم های کاری تغییر می یابد، رهبران و اعضای این تیم ها در می یابند که باید بسیاری از وظایف مدیریتی را به انجام برسانند و در نتیجه نیازمند یادگیری فنون حل مساله و دستیابی به اثربخشی شوند.این تغییرات هم چنین روش های جدید اندازه گیری عملکرد را می طلبد. سنجش عملکرد تیم ، روش های فعلی را برای یک تیم فراهم می کند تا عملکرد، پویایی و اثربخشی خود را ارزیابی کند.

مدیریت عملکرد

تعاریف متعددی از مدیریت عملکرد شده است که در زیر به مواردی اشاره میشود:

مدیریت عملکرد را می توان مجموعهای از اقدامات و اطلاعات تلقی کرد که جهت افزایش سطح استفاده بهینه از امکانات و منابع در جهت دستیابی به هدفها به شیوهای اقتصادی توأم با کارایی  و اثربخشی  صورت می گیرد. مدیریت عملکرد اصطلاح عامی برای آن دسته از فعالیتهای سازمانی است که با مدیریت امور و مسئولیتهای شغلی و رفتاری کارکنان سرو کار دارد. مدیریت عملکرد راهی برای تسهیل برقراری ارتباط و ایجاد تفاهم بین کارکنان و سرپرستان است و به پیدایش محیط مطلوب تر کاری و تعهد  بیشتر نسبت به کیفیت خدمات  منجر می شود.

با توجه به تعاریف فوق می توان مدیریت عملکرد را رویکردی دانست که با استفاده از ارتباطات دوجانبه بین سرپرستان و کارکنان، باعث تفهیم خواستها و انتظارات سازمان از کارکنان از یکسو و انتقال خواستها و تقاضاهای کارکنان به سرپرستان و مدیریت سازمان از سوی دیگر، محیطی را جهت استفاده بهینه از کلیه امکانات و منابع در جهت تحقق اهداف سازمان پدید می آورد. مدیریت عملکرد باعث می شود تا سرپرستان به آسانی عملکرد ضعیف کارکنان را تشخیص و در جهت بهبود آن اقدام نمایند. از سوی دیگر با دادن پاداشهای مناسب به عملکرد مطلوب کارکنان، عملکردهای مطلوب را ترغیب و تکرار پذیری آنها افزایش مییابد. مدیریت عملکرد فرایندی است که هم ارزشیابی عملکرد و هم نظامهای انضباطی و خط مشیهای رسیدگی به شکایات را بعنوان ابزار مدیریتی خود در بر می‌گیرد. فنون و ابزار این مدیریت برای بالا بردن بهره‌وری کارکنان و کسب مزیت رقابتی سازمان بکار می رود.

تیم چیست؟

توصیف های متفاوت از تیم

 • همکاری تعدادی از افراد، که پیشرفت شان از مجموع «پیشرفت» تک تک افراد بیشتر باشد.
 • گروهی از افراد که توسط یک هدف مشترک متحد شده باشند.
 • گروهی فعال از افرادی متعهد به دستیابی به اهداف مشترک، که به نحوی مطلوب با هم کار می کنند، از آن لذت می برند و به نتایجی با کیفیت بالا می رسند. (گروههای کاری در حال رشد، نوشته فرانسیس و یانگ)
 • تیم از افراد معدودی با مهارت های مکمل هم تشکیل شده که به مقاصد، اهداف اجرایی و دیدگاهی مشترک متعهد هستند و خود را در برابر آنها مسئول می دانند. (دانش تیمی، نوشته کاتزنباک و اسمیت(

انواع تیم

تیم ها اشکال متفاوتی دارند و اغلب با این عناوین به آنها اشاره می شود:

 • تیم کاری
 • تیم های تاپ
 • تیم برنامه ریزی شغلی
 • تیم های  پروژه ای
 • تیم های چند کاربردی
 • تیم های نیروی کاری
 • تیم های  چرخه کیفیت
 • تیم های خدمات مشتر ی
 • تیم  های موفقیت سریع
 • تیم های حفاظتی
 • تیم های فروش
 • تیم های خود گردان

تیم در مقابل گروه

علی رغم تاکید بیشتر بر اهمیت تیم، اکثر افراد درباره تفاوت میان تیم و گروه دچار اشتباه می شوند. بعلاوه، از کلمه تیم در جاهخای ی هم که لزومی به استفاده از آن نیست، استفاده می شود.

 • گر چه گروه ها می توانند به موفقیت دست یابند، ولی از کارآیی افراد  یک تیم برخوردار نیستند .
 • مردم عقیده دارند که گروه ها پس از مدتی خود به خود تبدیل به تیم می شوند. ولی همان طور که بعداً خواهید خواند،  متاسفانه این طور نیست.
 • بیشتر وقت ما در گروه های مختلف، در سر کار، در خانه و در زمان فراغت مان صرف می شود، حال آن که در تیم ها  استفاده از وقت به معنای واقعی کلمه صورت می گیرد.

تفاوت های میان آن دو، ظریف و در عین حال قابل ملاحظه‌اند .

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  عملکرد تیم نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۱۷ گویه ای پرسشنامه عملکرد تیم می­دهند .

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه

سوالات
انگیزه تیم

۱ تا ۳

ترکیب تیم

۴ تا۶
روابط میان فردی

۷ تا ۹

کوشش

۱۰ تا ۱۲
استراتژی مناسب

۱۳ تا ۱۵

اثربخشی

۱۶ تا ۱۷

دانلود:

پرسشنامه استاندارد عملکرد تیم وست(۲۰۱۱)

پاسخ دادن

لطفاً نظرتان را بنویسید
نامتان را وارد نمایید