خانه مدیریت پرسشنامه استاندارد سبک ارتباطی ساسکین و موریس(۱۹۸۷)

پرسشنامه استاندارد سبک ارتباطی ساسکین و موریس(۱۹۸۷)

435
0
پرسشنامه استاندارد سبک ارتباطی ساسکین و موریس(1987)

پرسشنامه استاندارد سبک ارتباطی توسط ساسکین و موریس در سال ۱۹۸۷ طراحی شد و دارای ۶ سوال می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

سبک ارتباطی منفعلانه

کسی که سبک ارتباطی منفعلانه ای دارد، نه در مقابل در خواست های غیر منطقی دیگران کاری می کند و نه خودش می تواند در خواست معقولش را با دیگران مطرح کند. کلاً آدم های منفعل کار خاصی جز پذیرفتن و نگفتن و خود خوری انجام نمی دهند. آنها به حقوق شخصی خودشان بی توجهند، به دیگران اجازه می دهند به حریم شخصی شان تعرض کنند و کلاً اولویت زندگی شان خواسته های دیگران است و نه خواسته های خودشان. مثلاً اگر شما از یک منفعل بخواهید که به شما ۳۰ هزارتومان قرض دهد، حتی اگر این رقم، تمام پول توجیبی اش باشد و برایش برنامه ها داشته باشد و حتی اگر شما سابقه دو در کردن و پس ندادن پول داشته باشید، منفعلانه پولش را به شما قرض می دهد.

ارتباطات سازمانی

تعریف ارتباطات سازمانی نیازمند تعریف ” سازمان و ارتباطات” است. سازمان با مجموعه ای اجتماعی ( از گروه و یا مردم ) سر و کار دارد که در آن، فعالیت ها به منظور تحقق اهداف اعم از فردی و جمعی هماهنگ می شود (میلر و کاترین، ۱۳۸۶)

تعریف ارتباطات: به فرآیند تبادل اطلاعات و انتقال معانی به گونه ای که گیرنده همان را دریافت کند ارتباطات گفته می شود به تعبیر دیگر ارتباط همان انتقال معانی و مفهم مورد نظر، از فرستنده به گیرنده است. ارتباطات، انتقال و تبادل اطلاعات معانی و مفاهیم و احساس ها بین افراد در سازمان با واسطه و یا بلاواسطه.

عناصر موجود در ارتباطات:

  • فرستنده: کسی که مقصود یا مفهوم ذهنی پیام خود را برای گیرنده ارسال می کند
  • رمز پیام: پیا از شکل یک مفهوم و فکر به علائم قابل ارسال تبدیل می شود
  • پیام: حاوی خبر، نکته یا موضوعی است که باید به گیرنده منتقل شود.
  • مجاری پیام: وسیله و طریقه انتقال پیام را مجاری پیام گویند.
  • دریافت کننده پیام: دریافت کننده پیام شخصی است که پیام فرستنده را درک می کند اگر پیام به دریافت کننده نرسد ارتباط واقع نمی شود.
  • کشف رمز پیام: فرآیندی است که دریافت کننده بر اساس آن پیام را به اطلاعات مورد نظر فرستنده تفسیر می نماید. تفسیر فرد از سمبل ها انتظارات و مقاصد دو طرف از پیام است.
  • اختلال یا پارازیت: هر گونه مانعی که باعث  عدم ارسال پیام یا عدم درک پیام شود، اختلال گفته می شود. این موانع می تواند فنی، تجهیزاتی و ادراکی باشد
  • بازخورد: پاسخ گیرنده به منبع پیام را بازخورد میگویند.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  سبک ارتباطی نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۶ گویه ای پرسشنامه سبک ارتباطی می­دهند .

مولفه های پرسشنامه :

تک مولفه ای می باشد.

دانلود:

پرسشنامه استاندارد سبک ارتباطی ساسکین و موریس(۱۹۸۷)

پاسخ دادن

لطفاً نظرتان را بنویسید
نامتان را وارد نمایید