خانه مدیریت پرسشنامه استاندارد رهبری تحول گرا بارنت و همکاران(۲۰۰۱)

پرسشنامه استاندارد رهبری تحول گرا بارنت و همکاران(۲۰۰۱)

522
1

پرسشنامه استاندارد رهبری تحول گرا توسط بارنت و همکاران در سال ۲۰۰۱ طراحی شده است.و دارای ۲۴ سوال در ۴ بعد طراحی شد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

امروزه برای توجیه اجتناب ناپذیر بودن پدیده تغییر در سازمانها و ضرورت چاره اندیشی در جهت تطبیق سازنده و صحیح با تغییرات از دیدگاه «آبهای ناآرام» استفاده می‌شود. این دیدگاه سازمان را قابل تشبیه به قایقی می‌داند که باید از یک رودخانه پرتلاطم بگذرد که جریان آب آن همواره طوفانی است. در این حالت آنچه وضع را بدتر می‌کند این است که کسانی بر این قایق سوارند که پیش از این همکاری نداشته‌اند و هیچکدام پیش از این از این رودخانه عبور نکرده اند. در مسیر رودخانه، پیچ و خمها و سنگهای درشتی قرار دارد که قایق به طور غیر منتظره با آنها برخورد می‌کند، مقصد قایق نیز بدرستی مشخص نیست، هر چند وقت یکبار هم تعدادی افراد جدید بر این قایق سوار می‌شوند و عده‌ای هم قایق را ترک می‌کنند.

سبک رهبری

سبک رهبری مدیران تاثیر قابل ملاحظه ای بر توسعه فرهنگ سازمانی دارد. آنها با انتخاب سبک رهبری مناسب می توانند نیروی انسانی را بطور اثربخش و کارآمد در جهت دستیابی به اهداف سازمانی هدایت و رهبری نمایند. مدیران سبک های مختلف رهبری را با توجه به ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی خود انتخاب می کنند. این سبک ها می تواند شامل سبک های استبدادی، مشورتی، مشارکتی ، تفویضی، موقعیتی ، توجه به کار و توجه به کارکنان ، تحول گرا، تعامل گرا و منفعل  باشد.

باس، رهبر تحول گرا را کسی می داند که به منظور تقویت عملکرد کارکنان و سازمان، رابطه مثبتی با زیردستان برقرار می کند، کارکنان را تشویق می کند که از نیازهای شخصی فراتر رفته و در راستای تمایلات گروه و سازمان کار کنند. رهبران تحول گرا زیردستان خود را بر می انگیزاند تا آنچه را در توان دارند انجام دهند . رهبری تحول گرا سازمان را قادر می سازد تا با چالش های پیش رو مقابله کند و مشکلات موجود را حل نماید. به عبارت دیگر، رهبری تحول گرا به دنبال دستیابی به صلاحیت، اثربخشی و تعالی عملکرد است. رهبران عمل گر تنها به مبادله پاداش در برابر عملکرد خوب می پردازند و میزان دستیابی به اهداف را تعیین می کنند. بنابراین رهبران عمل گرا، پیروانشان را به وسیله بیان وظایف و کارهای لازم در جهت دستیابی به هدف ها، راهنمایی می کنند یا برمی انگیزانند. در مجموع رهبری تحول گرا و عمل گرا همکاری و مشارکت را افزایش می دهند.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  رهبری تحول گرا نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۲۴ گویه ای پرسشنامه رهبری تحول گرا می­دهند .

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه

سوالات
توجه فردی

۱ تا ۹

مدیریت انفعالی از طریق استثناء

۱۰ تا ۱۵
مدیریت فعال از طریق استثناء

۱۶ تا ۱۸

چشم انداز/ الهام

۱۹ تا ۲۴

دانلود:

پرسشنامه استاندارد رهبری تحول گرا بارنت و همکاران(۲۰۰۱)

یک نظر

پاسخ دادن

لطفاً نظرتان را بنویسید
نامتان را وارد نمایید