خانه مدیریت پرسشنامه استاندارد ارزیابی ایمنی در سازمان کیک(۲۰۰۶)

پرسشنامه استاندارد ارزیابی ایمنی در سازمان کیک(۲۰۰۶)

320
0
پرسشنامه استاندارد ارزیابی ایمنی در سازمان

پرسشنامه استاندارد ارزیابی ایمنی در سازمان توسط کیک در سال ۲۰۰۶ طراحی شده است.داری ۱۰ سوال می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

فرهنگ ایمنی، ارزیابی همیشگی از ایمنی ماشین الات و نظم بخشیدن به آنها در سطحی است که بتواند مورد توجه قرار گیرد. فرهنگ ایمنی ، زیر مجمو عه ای از سیستم فرهنگ صنعتی است که نقش ویژه آن در حفظ و صیانت نیروی کار مورد نیاز بخش صنعت نمود می یابد.

نیروی کار هر کشور، به ویژه کشورهای در حال توسعه بخش پر اهمیتی از سرمایه ملی دانسته شده و از پایه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌رود. بدون شک شکوفایی و خودکفایی اقتصاد و صنعت بدون داشتن نیروی کار سالم امکان پذیر نخواهد بود. از این رو حفاظت از سلامت نیروی کار و بهسازی محیط کار از اهمیتی شایان توجه برخوردار است. آمار منتشر شده از طرف کشورها و مجامع مختلف بین المللی نشان می‌دهد در مراکز بزرگ و کوچک صنعتی هر سال میلیون ها نفر به علت حوادث ناشی از کار جانشان را از دست می‌دهند و یا دچار نقص عضو شده، بیمار یا از کارافتاده می‌گردند و این روند تلخ همچنان ادامه دارد.

پیدایش چنین معضلاتی، موجب تشدید نیاز به فراگیری و رعایت اصول ایمنی و بهداشت کارگردیده و افراد را بر آن داشته تا درصدد چاره جویی‌های بنیادی و علمی برای حفظ سلامت نیروی انسانی برآیند. بر همین اساس مباحث ایمنی صنعتی، سیستم های ایمنی کار و همچنین تئوری های مختلف ایمنی مانند تئوری دومینو، تئوری چنددلیلی و…  شکل گرفت. واحدهای ایمنی و بهداشت کار نقش برطرف کننده معضلات و مشکلات ایمنی و بهداشتی محیط کار را در جوامع صنعتی بر عهده گرفته و درصدد کاهش حوادث برآمدند.

 آیا تا کنون به این موضوع فکر کرده اید که علت بروز حوادث چیست و چگونه می توان از به وقوع پیوستن آنها جلوگیری نموده و یا تعداد آنها را کاهش داد؟ بروز حوادث، ناشی از رفتار و شرایط ناایمن است، و البته اغلب به رفتار نا ایمن بر می‌گردد که آینه فرهنگ ایمنی آن سازمان می باشد. در صورتی که فرهنگ ایمنی یک سازمان قوی باشد، رفتارهای افراد در آن ایمن تر است و در نتیجه حوادث کمتری رخ می دهد؛ به تبع آن خسارت های وارده به طور چشمگیری کمتر می باشد. لذا ضروری است در صدد تقویت فرهنگ ایمنی حاکم باشیم که این کار از جنبه های مختلفی قابل بررسی و اجراست.

معمولا در پی شوک وقوع حادثه، مدیریت واحدهای صنعتی و سیستم های تکنولوژیک تصمیم به ریشه یابی عوامل به وجود آورنده آن می‌گیرند. در صورتی که این ارزیابی به درستی صورت نگیرد، عامل به وجود آورنده حادثه بدون تغییر در سیستم باقی می ماند و در فرصت‌های دیگر و در ترکیب با شرایط خاص بهره برداری، خرابی‌های سخت افزاری، خطای انسانی و نقایص سازمانی را در قالب حوادث دیگر موجب می گردد.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  ارزیابی ایمنی در سازمان نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۱۰گویه ای پرسشنامه ارزیابی ایمنی در سازمان می­دهند .

مولفه های پرسشنامه :

تک مولفه ای می باشد.

دانلود:
پرسشنامه استاندارد ارزیابی ایمنی در سازمان کیک(۲۰۰۶)

پاسخ دادن

لطفاً نظرتان را بنویسید
نامتان را وارد نمایید