خانه مدیریت مزایای ارزیابی عملکرد سازمانی

مزایای ارزیابی عملکرد سازمانی

597
0
مزايای ارزيابی عملکرد

مزایای ارزیابی عملکرد

به طورکلی عملکرد عبارت است از سطح بازده افراد برمبنای اهداف سازمانی. این مقوله در یک سازمان متغیری است که به دفعات اندازه گیری می شود و به آن توجه خاصی مبذول می گردد، این مسئله زمانی اهمیت پیدا می کند که درک کنیم موفقیت و شکست یک سازمان به عملکرد کارکنان بستگی دارد.

عملکرد از مجموع رفتارهایی که افراد در ارتباط با شغل از خود نشان می دهند. عملکرد یکی از مفاهیم بنیادی در مدیریت محسوب می شود چرا که بسیاری از وظایف مدیریت بر اساس آن شکل می گیرد. به عبارتی نشانگر آن است که می « عمل- کرد » موفقیت سازمان ها را می توان درآیینه ی عملکردشان مشاهده نمود. کلمه توان هر چیز که نشان دهنده ی فعالیت یک فرد ، واحد یا سازمان است را به آن نسبت داد.

در عین حال عام بودن این مفهوم باعث شده است تا برداشت های متفاوتی از آن صورت گیرد. با این که هزینه ها بخش محوری از عملکرد محسوب می شوند، اما عملکرد هر هدف تعالی غیر مادی، قابلیت اطمینان، انعطاف پذیری، کیفیت وسرعت را نیز می تواند در بر گیرد.

موسسات و سازمان ها و دستگاه های اجرایی با هر ماموریت، رسالت، اهداف و چشم اندازی که دارند نهایتاً در یک قلمرو ملی و یا بین المللی عمل می کنند و ملزم به پاسخگویی به مشتریان، ارباب رجوع و ذینفعان هستند تا شرکتی که هدفش سودآوری و رضایت مشتری است و سازمانی که هدف خود را اجرای کامل و دقیق وظایف قانونی و کمک به تحقیق اهداف توسعه و تعالی کشور قرار داده، پاسخگو باشند.

تعاریف ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد فرایندی است که به سنجش و اندازه گیری، ارزش گذاری و قضاوت درباره عملکرد طی دوره ای معین می پردازد.
▪ ارزیابی عملکرد در بعد سازمانی معمولاً مترادف اثربخشی فعالیت هاست. منظور از اثر بخشی میزان دستیابی به اهداف و برنامه ها با ویژگی کارا بودن فعالیت ها و عملیات است.

▪ ارزیابی عملکرد در بعد نحوه استفاده از منابع در قالب شاخص های کارایی بیان می شود. اگر در ساده ترین تعریف، نسبت داده به ستاده را کارایی بدانیم، نظام ارزیابی عملکرد در واقع میزان کارایی تصمیمات مدیریت در خصوص استفاده بهینه از منابع و امکانات را مورد سنجش قرار می دهد.

▪ ارزیابی عملکرد عبارتست از اندازه گیری عملکرد از طریق مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب یا ایده آل براساس شاخص های از پیش تعیین شده که خود واجد ویژگی های معین باشد.

ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد

بهبود مستمر عملکرد سازمانها، نیروی عظیم هم افزایی(Synergy) ایجاد می کند که این نیروها می تواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت های تعالی سازمانی شود. دولت ها و سازمان ها و موسسات تلاش جلو برنده ای را در این مورد اعمال می کنند. بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالش های پیش روی سازمان و کسب بازخور و اطلاع از میزان اجرا سیاست های تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند، بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد شد. تمامی موارد مذکور بدون اندازه گیری و ارزیابی امکان پذیر نیست.

لرد کلوین فیزیکدان انگلیسی در مورد ضرورت اندازه گیری می گوید: «هر گاه توانستیم آنچه درباره آن صحبت می کنیم اندازه گرفته و در قالب اعداد و ارقام بیان نماییم می توانیم ادعا کنیم درباره موضوع مورد بحث چیزهایی می دانیم. در غیر این صورت آگاهی و دانش ما ناقص بوده و هرگز به مرحله بلوغ نخواهد رسید» علم مدیریت نیز مبین مطالب مذکور است. هر چه را که نتوانیم اندازه گیری کنیم نمی توانیم کنترل کنیم و هر چه را که نتوانیم کنترل کنیم مدیریت آن امکان پذیر نخواهد بود. موضوع اصلی در تمام تجزیه و تحلیل های سازمانی، عملکرد است و بهبود آن مستلزم اندازه گیری است و از این رو سازمانی بدون سیستم ارزیابی عملکرد قابل تصور نمی باشد.

نتایج اجرای ارزیابی عملکرد:

 • ضعف مهارت­ های کارکنان و نیازهای آموزشی آن ها تعیین می ­گردد.
 • اطلاعات موردنیاز برای برنامه ­ریزی رشد و توسعه به­ خصوص در زمینه منابع انسانی فراهم می ­شود.
 • بازخور مناسبی در خصوص میزان تحقق اهداف ارائه می­ گردد.
 • رشد و توسعه (بهبود) در فرآیندها عملی می ­گردد.
 • تشویق و تنبیه ­ها نظام­ مند و اثر­بخش می ­گردد.
 • ذهنیت مشترک و ارتباط منطقی بین مدیریت و کارکنان برقرار می ­شود.
 • دارایی ­های مشهود و نامشهود تحت کنترل قرار می ­گیرند.
 • ایجاد توازن بین تعارض ­های مختلف در سازمان امکان ­پذیر می­ گردد (تعارض بین سود، رشد، کنترل، ذی نفعان و…)
 • ابهامات از بین رفته و فضای سازمان شفاف می ­شود.
 • اطلاعات کلیدی فرآیندها جمع­ آوری شده و زمینه استفاده از تجربیات قبلی، برای برنامه ­ریزی فعالیت­های آتی فراهم می ­شود.
 • خطرات و تله ­های ارزیابی عملکرد ناصحیح

در کنار محاسن ذکر شده برای ارزیابی عملکرد، خطرات و تله­ هایی نیز وجود دارد که در صورت بی ­توجهی به آنها، صدمات جبران ­ناپذیری به سازمان تحمیل می گردد. اگر ارزیابی­ های انجام گرفته وضع نامطلوب را مطلوب جلوه دهد یا بالعکس، آنگاه ممکن است تصمیاتی اتخاذ شود که سازمان را به ورطه نابودی بکشاند. برخی از خطراتی که ارزیابی عملکرد ناصحیح می ­تواند ایجاد کند عبارتنداز:

 • ارائه تصویر یک­ بعدی از سازمان در اثر انتخاب معیارهای یک بعدی
 • ابهام در تحلیل ارزیابی ها در اثر عدم وجود ارتباطات منطقی بین معیارهای مورد ارزیابی و یکپارچه نمودن آن ها
 • هدایت سازمان به سمتی غیر از جهت­ گیری استراتژیی ها، در اثر ارزیابی ویژگی ­های نامرتبط با استراتژی ها و اهداف

مقالات مرتبط:

پرسشنامه تاثیر مدل EFQM  بر عملکرد شرکت(۲۰۰۶)

 

پرسشنامه استراتژی ارزیابی سازمانی  بوی(۲۰۰۱)

 

پاسخ دادن

لطفاً نظرتان را بنویسید
نامتان را وارد نمایید