خانه متفرقه عوامل موثر بر مشارکت شهروندان

عوامل موثر بر مشارکت شهروندان

466
0

مشارکت شهروندان

مشارکت مردمی(مشارکت شهروندان) به معنی گردهم آیی و تشکل آگاهانه و خودجوش جمعی از شهروندان ساکن در یک محدوده به منظور بهبودوضعیت زندگی به شیوه ای غیر انتفاعی و براساس آگاهی های فردی و جمعی آنها در کلیه مراحل تهیه طرح، نظارت و اجرا می­باشد.به نحوی که این دخالت و درگیری داوطلبانه منجر به بروز ظرفیت ها و پتانسیل های نهفته مردمی شده و آنها را با محدودیت ها و امکانات طرح در هریک از مراحل آن آشنا ساخته و موجب تقویت اعتماد به نفس، افزایش روحیه همکاری و همچنین تحکیم همبستگی های اجتماعی می­شود .از طرفی قدرت رویارویی مردم با مسائل و مشکلات زندگی شهری افزایش می­یابد .علی رغم منافع و ضرورت های آشکار و نهان مشارکت مردمی، هنوز نقش و جایگاه تعیین کننده ای در طرح های نوسازی بافت های فرسوده شهری که نیازمند دخالت گسترده مردم در فرآیند انجام آنها می باشد، به دست نیاورده است .از طرفی مشارکت، پیشینه ای تاریخی دارد، عمل مشارکت، با مفاهیم همبستگی، همکاری، یاری، اتحاد، انجمن و نظایر اینها همراه است. مشارکت تعهدی فعالانه، آگاهانه، آزادانه و مسوؤلانه است، و یکی از ساز و کارهای اعمال قدرت به شمار می­رود که تنها می­تواند از درون برخیزد. بلور واقعی مشارکت در جمع روی می­دهد و در جمع بازتاب می­یابد(اسدیان و سیاحی، ۱۳۹۰).

از این روست که مشارکت فرایندی اجتماعی به شمار می­رود.امر مشارکت مردم در امور اجرایی، توسعه و عمران بافتهای شهری به خصوص نوسازی بافت های فرسوده شهری که در حال حاضر از اهمیت بالایی برخوردار می­باشند به اعتباری ساده و سهل و بدیهی به نظر می­رسد، به نحوی که شاید برخی طرح موضوع را چندان ضروری ندانسته و بر این باور باشند که وجود زمینه های سنتی مشارکت در جامعه و تنها تقویت و پرورش این زمینه ها و احیاناً ایجاد انگیزه های مناسب در عرصه مشارکت کافی باشد .اما تجربه حاکی از آن است که بداهت هر امری نشانه سادگی و سهولت دستیابی به آن نیست و لازمه تحقق آن نیازمند مطالعات وسیع و ایجاد نهادها و تشکلهای مردمی و قانونی می­باشد .بدون تردید نادیده گرفتن مردم در طرحهای عمران شهری ازجمله طرحهای نوسازی شهری به معنی چشم پوشی از مشارکت مادی و معنوی مردمی خواهد بود که متغیر اصلی این مقوله بوده و چه بسا اگر مردم در تمام مراحل طرح آگاه از جریان امر نباشند، طبیعتاً نسبت به طرح و اتفاقات محیط شهری خویش نیز بی تفاوت خواهند بود.

 دیدگاهای نظری مشارکت شهروندان

دیدگاه کارکرد گرایی

کارکردگرایی از جمله مکاتب جامعه­شناسی است که به ذکر نظریاتی پرداخته است که حوزه فعالیت­­شان در پاردایم اثباتی قرار دارد. آنچه در این نظریات، مهم و کلیدی است توجه به نظم و ثبات در جامعه است که اکثر نظریه‌پردازان کارکردگرایی بدان توجه داشته­اند، مانند دورکیم که دین را در مطالعاتش به‌عنوان یکی از نهادهای اجتماعی می­داند که کارکرد آن همبستگی، انسجام و نظم است.

نگرش موزه ای

این دیدگاه بر شالوده حفاظت از میراث فرهنگی بافت استواراست و مداخله ی در بافتهای قدیمی را جز در جهت حفاظت آنها نمی­پذ یرد. در این نگرش حفظ هویت و میراث نیاکان بر مقتضیات زندگی معاصر ترجیح داده می­شود، در نتیجه ساکنان این گونه بافتها به دلیل عدم امکان انجام تغییرات مقتضی زندگی روزمره مورد نیاز خود و نیز کاستی ها و نارسایی های زیر ساختهای شهری که ریشه در چنین بینشی دارد، ناگزیر به ترک بافت می­شوند، به دنبال ازهم پاشیدگی بافت اجتماعی، بافت کالبدی نیز در معرض تخریب قرارمی­گیرد.

مکتب نوسازی

تاریخ پیدایش مکتب نوسازی به دهه ۱۹۵۰ یعنی به زمانی باز می­گردد که ایالات متحده به یک ابر قدرت جهانی تبدیل گردید. لذا محققین علوم اجتماعی در آمریکا بسیج شدند تا برای پیشبرد نوسازی در کشورهای تازه به استقلال رسیده جهان سوم راه حل تنظیم و ارائه نمایند. محققین مزبور نیز تحت نفوذ شدید نظریه تکامل گرائی، مفهوم نوسازی را در قالب یک فرایند مرحله به مرحله، غیر قابل بازگشت، رو به پیشرفت و درازمدت تصویر نمودند که به سمت الگوی جامعه آمریکا سیر می­کرد

پاسخ دادن

لطفاً نظرتان را بنویسید
نامتان را وارد نمایید