خانه مدیریت پرسشنامه استاندارد رضایت از قیمت ماتزلر(۲۰۰۶)

پرسشنامه استاندارد رضایت از قیمت ماتزلر(۲۰۰۶)

428
0
پرسشنامه استاندارد رضایت از قیمت ماتزلر(2006)ر

پرسشنامه استاندارد رضایت از قیمت توسط ماتزلر و همکران در سال ۲۰۰۶ طراحی شد .ودارای۲۸ سوال در ۶ بعد می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

در یک نگرش کلی، هر مشتری (بصورت عام) پس از دریافت خدمت یا خرید و استفاده از یک کالا، راضی یا ناراضی است . رضایت، وجود یک احساس مثبت است که در نهایت در مصرف کننده یا دریافت کننده ایجاد می شود . در اصل این احساس به واسطه برآورده شدن انتظارات مشتری و عملکرد عرضه کننده بوجود می آید . بر حسب این که انتظارات مشتری و کالا یا خدمت دریافت شده با یکدیگر هم سطح باشند، یا کالا بالاتر یا پایین تر از سطح انتظارات مشتری باشد در او احساس رضایت یا ذوق زدگی یا نارضایتی پدید می آید .

رضایت از قیمت یک عامل مهم است که روابط فروشنده خریدار را تحت تاثیر قرارمی دهد. و حتی از دید نظریه پردازان بازاریابی، قیمت مهمترین عامل تعیین کننده رضایت مشتریان است(ویرویلیت و همکاران ،۲۰۰۹). چرا که قیمت یکی از انعطاف پذیرترین عناصر آمیخته با بازاریابی است و بعد از تغییر ویژگی محصولات و خدمات دستخوش تغییرات می شود(دورلین و ویرویلیت ،۲۰۰۸).

مطالعات حوزه بازاریابی، بیانگر این حقیقت هستند که یک سازمان برای رسیدن به موفقیت باید نیازهای مصرف کننده را نسبت به رقبای خود به طور موثرتری تامین نماید(دی  ،۱۹۹۴) و نسبت به رقبا نیازها و خواسته های مشتری را به درستی شناسایی و تامین نماید(گایو و ساموگی ،۲۰۱۲) و از آنجاکه قیمت تنها عنصر آمیخته با بازاریابی است که مستقیماً موجب ایجاد درآمد می شود(په و همکاران ،۲۰۱۱). می تواند عامل تاثیر گذاری در تصمیم گیری مشتری و ایجاد وفاداری او نسبت به یک کالای خاص محسوب شود.

رضایت از قیمت مفهوم پیچیدهای است و از ابعاد متفاوتی تشکیل شده است. سازمان هایی که ادعا می کنند رضایت مشتریان برایشان اهمیت دارد، باید به این ابعاد توجه ویژه ای داشته باشند(رنزال و همکاران ،۲۰۰۶).

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  رضایت از قیمت نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۲۸ گویه ای پرسشنامه رضایت از قیمت می­دهند .

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه

           سوالات

قابلیت اعتماد

۱ تا ۴

اطمینان به قیمت

۵ تا ۸
شفافیت قیمت

۹ تا ۱۳

قیمت نسبی

۱۴ تا ۱۹
نرخ کیفیت- قیمت

۲۰ تا ۲۴

منطقی بودن قیمت

۲۵ تا ۲۸

دانلود:
پرسشنامه استاندارد رضایت از قیمت ماتزلر(۲۰۰۶)

محصولات مکمل:
پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی 

پرسشنامه استاندارد رضایت مندی مشتریان از رستوران هیون(۲۰۱۰)

مقاله ترجمه شده فارسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم تطابق تصویر از خود بر روی وفاداری به مارک تجاری

پرسشنامه استاندارد رضایت مشتری از بانک  عبدالملکی(۱۳۹۵)

پاسخ دادن

لطفاً نظرتان را بنویسید
نامتان را وارد نمایید