خانه مدیریت مبانی نظری دولت الکترونیک(فصل دوم پایان نامه-ادبیات نظری)

مبانی نظری دولت الکترونیک(فصل دوم پایان نامه-ادبیات نظری)

484
1
مبانی نظری دولت الکترونیک

مبانی نظری دولت الکترونیک(فصل دوم پایان نامه-ادبیات نظری):دولت الکترونیک استفاده سهل و آسان از فناوری اطلاعات به منظور توزیع خدمات دولتی به صورت مستقیم به مشتری، به صورت ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته می‌باشد(یعقوبی،۱۳۸۳). دولت الکترونیک شیوه‌ای برای دولتها به منظور استفاده از فناوری جدید می‌باشد که به افراد تسهیلات لازم جهت دسترسی مناسب به اطلاعات و خدمات دولتی، اصلاح کیفیت خدمات وارائه فرصتهای گسترده‌تر برای مشارکت در فرایندها و نمادهای مردم سالار را اعطا می‌کند(زیهمال و همکاران،۲۰۱۱).

دولت الکترونیک یک شکل پاسخگویی از دولت می‌باشد که بهترین خدمات دولتی را به صورت بلاواسطه به شهروندان ارائه می‌دهد و آنها را در فعالیتهای اجتماعی شرکت می‌دهد بنابراین مردم دولتشان را بر سرانگشتان خویش خواهند داشت.دولت الکترونیک استفاده از فناوری به منظور تسهیل امور دولت از طریق ارائه خدمات و اطلاعات کارا و موثر به شهروندان و شرکتهای تجاری و تولیدی می‌باشد(زهرا  ،۲۰۰۹). دولت الکترونیک ترکیبی از فناوری اطلاعات شبکه تار عنکبوتی جهان‌گستر وب به منظور ارائه خدمات به طور مستقیم به عامه مردم است. دولت الکترونیک استفاده سهل و آسان از فناوری اطلاعات به منظور توزیع خدمات دولتی به صورت مستقیم به شهروندان بدون هیچ گونه محدودیت زمانی و مکانی می باشد(واکبایشی ،۲۰۱۲). دولت الکترونیک ظرفیت‌های بالایی برای ایجاد ارتباطات الکترونیک بین دولت و شهروندان، دولت با بخش خصوصی و اجزای مختلف درون دولت دارد. هر حکومتی با توجه به شرایط خاص خود می تواند در هنگام تدوین استراتژی دولت الکترونیک مورد نظر خود، قلمرو نفوذ و گسترش این پدیده را تعریف کند. امروزه عوامل مختلفی دست در دست یکدیگر داده‌اند تا دولت‌ها را وادار به تجربه شکل جدید و در واقع اجتناب ناپذیری از اداره جامعه، سازگار با تحولات نوین جهانی در عرصۀ تکنولوژی و فناوری اطلاعات بکنند. در واقع دولت الکترونیک یک افق هدایتگرانۀ قدرتمند در جهت تحولی است که دولت ها و ادارات عمومی طی دهه های آینده دستخوش آن خواهند شد(وادل و بورنینگ ،۲۰۱۴).

 این مسئله از چهار جنبه قابل تأمل است: دیدگاه شهروندان، دیدگاه فرآیندی (سازماندهی مجدد)، دیدگاه مشارکتی، و دیدگاه دانش و آگاهی. به نظر می رسد دولت الکترونیک ملاحظات درونی و بیرونی را با به عنوان یک رویکرد مقدس باهم ترکیب می کند. المان های سیاستی و قوانین بخش عمومی، با بکارگیری دیدگاه های مشارکتی و دانش محور می تواند در جهت کنترل و هدایت مهندسی مجدد در بخش عمومی  و تحقق دولت الکترونیک به طور مطلوبی مورد استفاده قرار گیرد. امروزه زندگی الکترونیکی دردولت الکترونیک، متأثر از سرعت قابل توجه عناصر این پدیده، چون ارتباطات و فناوری اطلاعات در کمتر از یک دهه، با بکارگیری راهبردهای مؤثر توانسته است دگرگونی های قابل توجهی را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و . . . موجب گردد(وان و همکاران ،۲۰۰۸).

برای مطالعه و همچنی خرید این مقاله 
دانلود:مبانی نظری دولت الکترونیک(فصل دوم پایان نامه-ادبیات نظری)محصولات مکمل:
ادبیات نظری بانکداری الکترونیک

ادبیات نظری خدمات الکترونیک

پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر کارایی خدمات دولت الکترونیک زیتهامال و همکاران(۲۰۰۰)

مبانی نظری و پیشینه شهر الکترونیک(فصل دوم پایان نامه-ادبیات نظری)

یک نظر

پاسخ دادن

لطفاً نظرتان را بنویسید
نامتان را وارد نمایید