خانه مدیریت پرسشنامه استاندارد تصویر ذهنی برند (حسینی و همکاران ۱۳۸۹)

پرسشنامه استاندارد تصویر ذهنی برند (حسینی و همکاران ۱۳۸۹)

558
0
پرسشنامه استاندارد تصویر ذهنی برند

پرسشنامه استاندارد تصویر ذهنی برند توسط حسینی و همکاران در سال ۱۳۸۹ طراحی و ساخته شد و دارای ۹ سوال در ۱ مولفه می باشد.سوالات بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است (خیلی کم تا خیلی زیاد) و الفای کرونباخ به دست امده۹۰۵/۰ می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه

تصویر ذهنی برند: دیدگاه های توسعه یافته سهامداران درباره یک سازمان، دیدگاه های مشتریان، رسانه ها، عموم مردم و به طور کلی جهان خارج از شرکت.

معمولاً اصطلاحات تصویر برند و هویت برند را به نوعی بکار می برند که انگار این دو معنایی مشابه با هم دارند. تصویر برند دقیقا در رابطه با این است که چطور مشتری به یک برند نگاه می کند، در حالی که هویت برند مجموعه بزرگی از موارد بصری، سمعی و دیگر نمونه هایی است که بیان کننده برند و شکل دهنده تصویر آن است. هرکدام از این دو باید عمیقا در شکل گیری بنیاد یک برند نقش داشته باشند. هویت برند را نظیر هویت یکی از دوستان خود در نظر بگیرید که از نام او، ظاهر، شخصیت، نحوه گفتار، رفتار و مسلک و استایل شخصی به همراه عناصر مشابه دیگر تشکیل شده است. در طرف مقابل تصویر قرار دارد که از دید خارجی شخص نشات می گیرد و آن چیزی است که مردم در رابطه با دوست شما فکر می کنند. «تصویر» چیزی است که آن ها درک کرده اند و بنابراین حقیقت ذهنی آن ها در رابطه با چیزی شکل می دهد که آن فرد است و یا نشان می دهد که آن است، در نتیجه باید گفت در برندینگ در اصل اگر بر روی هویت برند تمرکز کنید، تصویر برند نیز به خودی خود به دنبال آن شکل می گیرد.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  تصویر ذهنی برند نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۹ گویه ای   پرسشنامه تصویر ذهنی برند می­دهند

مولفه های پرسشنامه و پرسشنامه:

مولفه های پرسشنامه سوالات
تصویر ذهنی برند ۱ تا ۹

دانلود:پرسشنامه استاندارد تصویر ذهنی برند(حسینی و همکاران،۱۳۸۹)

محصولات مکمل:
پرسشنامه استاندارد تاثیر تداعی‌های برند بر اعتماد و وفاداری مشتریان انگوک فن و قنتوس  (۲۰۱۳).

پرسشنامه استاندارد تصویر برند شرکت های خصوصی

پرسشنامه استاندارد تصویر ذهنی برند الریچ(۲۰۰۹)

پرسشنامه استاندارد بررسی تاثیر بازاریابی برند بر ایجاد ارزش برند یانگ(۲۰۱۲)

 

پاسخ دادن

لطفاً نظرتان را بنویسید
نامتان را وارد نمایید