خانه مدیریت پرسشنامه استاندارد رضایتمندی مشتریان از رستوران هیون(۲۰۱۰)

پرسشنامه استاندارد رضایتمندی مشتریان از رستوران هیون(۲۰۱۰)

500
0
پرسشنامه استاندارد رضایتمندی مشتریان از رستوران هیون(2010)

پرسشنامه استاندارد رضایتمندی مشتریان از رستوران هیون(۲۰۱۰)

پرسشنامه استاندارد رضایتمندی مشتریان از رستوران توسط هیون در سال ۲۰۱۰ طراحی شد.و دارای ۲۳ سوال و وجه(کیفیت غذا،کیفیت خدمات،محیط رستوران،قیمت،موقعیت رستوران،رضایت مشتری) میباشد در سال ۱۳۹۳ توسط حقیقی و همکاران استفاده شد.ضریب الفای کرونباخ پرسشنامه ۹۴۷/۰ بدست امد.و به تفصیل تمام وجه ها ضریب الفا مشخص شده است.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

کیفیت غذا:

 به طور کلی کیفیت میتواند با عنوان مناسب  بودن برای استفاده تعریف  شود و اصطلاح مناسب  برای غذا می تواند مناسب  بودن برای مصرف در نظر گرفته شود

کیفیت خدمات

مشتریان کیفیت خدمات را به وسیله مقایسه آنچه که انتظار و توقع دارند با آنچه که ارائه دهنده خدمات، عملأ ارائه می دهد، ارزیابی می کنند. بنابراین کیفیت خدمات را می توان به صورت تفاوت بین انتظارات مشتریان از خدمات وبرداشت و درک انها از عملکرد واقعی شرکت تعریف شود.

محیط رستوران

محیط  رستوران یک فاکتور مهم در رضایت و رفتار مصرف کننده است. مشتریان در محط رستوران با خدمات رستوران به صورت مستقیم در ارتباط هستند.

موقعیت رستوران

 موقعیت یک ویژگی مهم رستوران است که بر رفتار و رضایت مشتریان تثثیر می گذارد.(هیون،۲۰۱۰)

رضایت مشتری:

رضایت مشتری نگرش کلی مصرف کننده است که بر اساس تجربه پس از خرید و استفاده از یک محصول  یا خدمت در مصرف کننده شکل می گیرد .

قیمت:

ازدیدگاه مصرف کننده قیمت چیزی است که مشتری برای بدست آوردن محصول یا خدمت پرداخت می کند یا از دست می دهد. عادلانه بودن قیمت یک عنصر روانشناختی است که نقش مهمی را در واکنش به قیمت پرداختی توسط  مشتری بازی می کند

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  ارزیابی تأثیر عوامل مؤثر بر رضایتمندی مشتریان در رستوران ، داری نمره­ای است که مشتریان به سوالات۲۳ گویه ای ارزیابی تأثیر عوامل مؤثر بر رضایتمندی مشتریان در رستوران می­دهند .


دانلود پرسشنامه:
پرسشنامه استاندارد  رضایتمندی مشتریان از رستوران هیون(۲۰۱۰)

پاسخ دادن

لطفاً نظرتان را بنویسید
نامتان را وارد نمایید