خانه مدیریت پرسشنامه سلامت کسب و کار اورتن(۲۰۰۷)

پرسشنامه سلامت کسب و کار اورتن(۲۰۰۷)

385
1
پرسشنامه سلامت کسب و کار اورتن(2007)

پرسشنامه سلامت کسب و کار اورتن(۲۰۰۷)

پرسشنامه سلامت کسب و کار اورتن(۲۰۰۷):پرسشنامه سلامت کسب و کار توسط اورتن در سال ۲۰۰۷ طراحی شد و دارای ۲۴ سوال می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

۱.بر طبق نظر (ارویک و هانت) و کاری که در آن خدمات یا کارهایی که دیگر افراد جامعه به آن نیاز دارند و مایل به خرید آن هستند و توان پرداخت بهای آن را دارند، تولید، توزیع و عرضه می شود. ، کسب و  کار عبارت است از هر نوع کسب.

ویژگیهای کسب و کار، عبارتند از:

۱. فروش یا انتقال کالاها و خدمات برای کسب ارزش

۲. معامله ی کالاها و خدمات

۳. تکرا رمعاملات

۴. انگیزه ی سود (مهمترین و قدرتمندترین محرک اداره ی امور کسب و کار)

۵. فعالیت توأم با ریسک، کسب و کار، همیشه بر آینده متمرکز است و عدم اطمینان، ویژگی آینده است. از این رو، همواره کسب و کار توأم با ریسک است

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  سلامت کسب و کار نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۲۸ گویه ای پرسشنامه سلامت کسب و کار می­دهند .

مولفه های پرسشنامه :

پرسشنامه تک مولفه ای می باشد.

دانلود:پرسشنامه سلامت کسب و کار اورتن(۲۰۰۷)

یک نظر

پاسخ دادن

لطفاً نظرتان را بنویسید
نامتان را وارد نمایید