خانه مدیریت ادبیات نظری برنامه ریزی استراتژیک

ادبیات نظری برنامه ریزی استراتژیک

351
4
ادبیات نظری برنامه ریزی استراتژیک

ادبیات نظری برنامه ریزی استراتژیک

ادبیات نظری برنامه ریزی استراتژیک:سرعت سرسام آور تغییرات در دنیای کنونی بدین معناست که روش های متداول مدیریت نمی­توانند مناسب تغییرات باشند. هنگامی که تغییرات جزیی بود می­توانستیم از تجربه استفاده کنیم ولی هنگامی که تصمیمات جنبه استراتژیک دارند و نتایج بسیار عمده و غیر قابل برگشت هستند نمی­توان از تصمیم­گیری های مبتنی بر قضاوت­های شهودی و تجربه مبتنی بر فلسفه های مدیریت استفاده کرد. بنابراین فرآیند مدیریت استراتژیک تلاشی است برای تهیه نسخه دوم از آنچه در مغز انسان بسیار باهوش و نخبه می­گذرد، یعنی کسی که دارای درک مستقیم از امور است و دانش اطلاعات را با تجزیه و تحلیل­های علمی در هم می­آمیزد، تغییرات را شناسایی کرده و بقای سازمان در عرصه رقابت­ها و کشمکش­ها را فراهم می­نماید (واکر و همکاران،۱۳۸۳).

توسعه بر مبنای هر کدام از الگوهای موجود، بدون توجه و در اختیار گرفتن یک فرآیند برنامه ریزی شده و مدیریت شده، امری محال و غیر ممکن است. بهینه سازی استانداردهای زندگی در جامعه و کار در سازمان مستلزم بهبود و ارتقاء کیفیت مدیریت در سازمان های اقتصادی و اجتماعی است. و برای رسیدن به چنین موقعیتی ناچار از بهینه سازی و اصلاح ساختار بینشی، دانشی و عملی در مقوله مدیریت هستیم تا بتوانیم بهره­وری را افزایش دهیم و از ظرفیت ها، فرصت ها و امکانات موجود کالا و خدمات بیشتری را تولید نماییم و موقعیت های اقتصادی بیشتر و بهتری را برای کشور یا سازمان خود فراهم سازیم.

مدیریت استراتژیک فعالیت­های مربوط به بررسی، ارزشیابی و انتخاب استراتژی­ها، اتخاذ هرگونه تدابیر درون و بیرون سازمانی برای اجرای این استراتژی­ها و در نهایت کنترل فعالیت­های انجام شده را در برمی­گیرد

از دیدگاه براین، مدیریت استراتژیک مجموعه تصمیم­ها و اقدامات مدیریتی است که عملکرد بلند مدت یک شرکت را تعیین می­کند (اعرابی و موسوی،۱۳۸۸).

مدیریت استراتژیک عبارت است از بررسی محیطی (هم محیط خارجی و هم محیط داخلی) که منجر به تدوین استراتژی، اجرای استراتژی، ارزیابی و کنترل می­شود. بنابراین مدیریت استراتژیک بر نظارت و ارزیابی بر فرصت­ها و تهدیدهای خارجی در سایه توجه به نقاط قوت و ضعف یک شرکت تأکید دارد (اعرابی و ایزدی به نقل از شاندلر،۱۳۸۶).
دانلود:ادبیات نظری برنامه ریزی استراتژیک

4 نظرات

پاسخ دادن

لطفاً نظرتان را بنویسید
نامتان را وارد نمایید