خانه Uncategorized پرسشنامه استاندارد انسجام و یکپارچگی سازمان

پرسشنامه استاندارد انسجام و یکپارچگی سازمان

547
0
پرسشنامه استاندارد انسجام و یکپارچگی سازمان

پرسشنامه استاندارد انسجام و یکپارچگی سازمان

پرسشنامه  استاندارد انسجام و یکپارچگی سازمان:این پرسشنامه دارای ۱۴ سوال بوده و هدف آن بررسی انسجام و یکپارچگی سازمان می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه

ریچارد ال. دفت سازمان را اینگونه تعریف میکند: سازمان نهادیست اجتماعی که دارای هدف باشد و سیستمی که به سبب داشتن یک ساختار آگاهانه فعالیتهای خاصی را انجام می دهد و دارای مرزهایی شناخته شده است.

در طول سالهای اخیر تأثیر علوم رفتاری بر مطالعه رفتار انسان در کار موجب شده است که تئوری سازمان بر تئوری مدیریت صرف تسلط یابد. مدیریت دیگر به عنوان تنها عامل کنترل کار در سازمانها تلقی نمی شود، بلکه بیشترین قسمت این نقش بر عهده کارکرد سازمان است. این وظیفه باید با در نظر گرفتن توازن متناسب بین فشارهای متنوع و اغلب متضاد کار در سازمان سازگاری یابد تا تغییر مقاصد سازمانی را تعریف و اجرا نماید.

اگرچه همه ما در نگاه اول تعریفی مشخص از سازمان در ذهن خود داریم ولی اگر بخواهیم دیدگاه خود را در ارتباط با سازمان مطرح کنیم و انواع آن را تعریف کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد . در این مقاله تلاش خواهد شد با استفاده از کتاب اسکات و دیویس به نام  “سازمان ها و سازمان دهی ” نگاه ها و رویکرد های متفاوت به سازمان را به صورت مختصر تبیین کنیم .

۱- رویکرد سیستم طبیعی  در ارتباط با سازمان

۲- رویکرد عقلایی در ارتباط با سازمان

۳- رویکرد باز در ارتباط با سازمان

سلسله مراتب فرماندهى، از ابتدا تا انتها، بسان رشته‏اى محکم سازمان نظامى را وحدت و انسجام مى‏بخشد و یک پارچگى آن را حفظ مى‏کند؛ چنان که نزاع و تفرقه و سرپیچى و تمرّد، سبب از هم گسیختگى و تلاشى آن مى‏گردد.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  انسجام و یکپارچگی سازمان نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۱۴ گویه ای پرسشنامه انسجام و یکپارچگی سازمان می­دهند .

دانلود و خرید
پرسشنامه  استاندارد انسجام و یکپارچگی سازمان

پاسخ دادن

لطفاً نظرتان را بنویسید
نامتان را وارد نمایید