خانه مدیریت ادبیات نظری بافت فرسوده

ادبیات نظری بافت فرسوده

441
0
ادبیات نظری ادبیات نظری بافت فرسوده

ادبیات نظری بافت فرسوده

ادبیات نظری بافت فرسوده:آنچه الان به‌عنوان یک تعریف جامع هست و رویکرد کالبدی دارد و بافت فرسوده را تقریبا دقیق تعریف می‌کند۳ مشخصه دارد؛ به عبارتی از این منظر بافت فرسوده دارای ۳ ویژگی ‌است. ریزدانگی، نفوذناپذیری و ناپایداری۳ویژگی مهم بافت فرسوده شهرهای ماست.

در واقع اگر این ۳ مشخصه در یک بلوک شهری وجود داشته باشد، حتی در مقیاس ۵۰  درصد، آن منطقه بافت فرسوده قلمداد می‌شود. در واقع بخشی از شهر که بیش از ۵۰ درصد آن ناپایدار و عرض معابر آن کمتر از ۶ متر و املاک آن عرصه‌ای کمتر از ۲۰۰ متر داشته باشد، آن قسمت از شهر بافت فرسوده است. این تعریف شورای‌عالی معماری و شهرسازی از بافت فرسوده است(هادیان و همکاران،۱۳۸۶).

تعریف بافت فرسوده

نحوه استقرار واحدها و عناصر معماری- شهری و شبکه ارتباطات در کنار یکدیگر موجب تکوین ترکیبی متشکل از فضاهای خالی و پر موسوم به بافت می­شود. از انواع بافت های موجود در شهرهای ایران بافت های قدیمی و فرسوده را می­توان نام برد. بافت های فرسوده تظاهر نوعی بیماری در ساختار مجموعه های زیستی و عموماً مناطق شهری محسوب می­گردند، بارزترین مشخصه اینگونه بافت ها عدم هماهنگی با سیستم شهری و ناکارامدی در آن است(عندلیب و حاجی علی اکبر، ۱۳۸۷).

 عوامل چندی در بروز و شکل گیری آن ها دخیل اند که از آن میان می­توان به عدم پیروی از یک برنامه ریزی جامع منسجم، معضلات عملکردی، عوامل محیط طبیعی و عوامل انسانی و … اشاره کرد.

کاهش ارزش های کمی و کیفی محیط زیست در این محدوده ها و میل به عدم تغییر و تحول حالت فرسودگی و ناکارآمدی را بر بافت مستولی می­کند و بدین ترتیب بافت فرسوده شهری بعنوان بازتابی از تاثیر عوامل مخرب شکل می­گیرد و به صورت فضایی که به تدریج متعلق به همه کس و غیر قابل سکونت برای هر کس باشد به حیات خود ادامه می دهد(پوراحمد و شماعی،۱۳۸۵، ۳۴).
دانلود ادبیات نظری بافت شهری

پاسخ دادن

لطفاً نظرتان را بنویسید
نامتان را وارد نمایید