خانه مدیریت پرسشنامه استاندارد اثربخشی مدیریت سازمان جفری(۲۰۰۲)

پرسشنامه استاندارد اثربخشی مدیریت سازمان جفری(۲۰۰۲)

673
1
Effectiveness

پرسشنامه استاندارد اثربخشی مدیریت سازمان جفری(۲۰۰۲)

پرسشنامه استاندارد اثربخشی مدیریت سازمان:این پرسشنامه دارای ۳۲ سوال بوده و هدف آن ارزیابی اثربخشی مدیریت سازمان می باشد.
تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه
یک مدیر کارآمد به اهداف بلند مدت یا توفیق بادوام دست می یابد. کافی نیست که واحد کاری در یک روز عملکرد بالا داشته باشد، بلکه باید قادر باشد که این عملکرد را همه روزه بدست بیاورد. محققان اثربخشی را تابع توافق و همخوانی رفتار با انتظارات سازمانی است (مقیمی و همکاران، ۱۳۸۷).
رهبران اثربخش، اساسی ترین و نایاب ترین منابع هر سازمان هستند. شکست هر سازمان را در زمینه دستیابی به بهره وری بهینه، می توان تاحدودی مربو ط به مدیریت و رهبری غیرکارآمد آن سازمان دانست (مقیمی و همکاران، ۱۳۸۷).

کارایی با توجه به میزان منابع استفاده شده توسط من در فعالیت فعلی سنجیده می‌شود. افرایش کارایی (که گاهی در ادبیات مهندسی به آن راندمان هم گفته می‌شود) به معنای کاهش اتلاف منابع در انجام یک فعالیت است.

اثربخشی با توجه به میزان همسو بودن فعالیت فعلی با هدف من سنجیده می‌شود. افزایش اثربخشی به این معناست که فعالیتهای من، بیش از گذشته با هدف‌های من همسو است.

تفاوت کارایی و اثربخشی

با توجه به تعاریف فوق، صحبت کردن از تفاوت کارایی و اثربخشی چندان منطقی نیست.

چون این دو مفهوم اساساً از یک جنس نیستند.

با این حال، دو نکته در این حوزه، معمولاً مورد توجه نویسندگان حوزه مدیریت قرار می‌گیرد:

نکته اول اینکه عموماً کارایی به صورت عددی قابل سنجش یا ارزیابی (یا لااقل قابل تصور) است.

اما اثربخشی مفهومی کیفی است و به سادگی نمی‌توان آن را به عدد تبدیل کرد.

نکته دوم اینکه معمولاً در تعریف بهره وری (Productivity) می‌گویند بهره وری، حاصل جمع کارایی و اثربخشی است.

قاعدتاً این دو پارامتر از یک جنس نیستند و با چنین تعریفی، بهره وری بیشتر شبیه جمع کردن وزن و قد یک نفر و اعلام آنها به عنوان یک شاخص است!

اما به هر حال، می‌توان مفهوم کلی بهره وری را بر اساس همین تعریف نادرست درک کرد.

زمانی که از افزایش بهره وری سخن می‌گوییم، در تلاش هستیم که هم در حوزه کارایی و هم در حوزه اثربخشی، بهبودهایی را ایجاد کنیم.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از اثربخشی مدیریت سازمان نمرهای است که کارکنان به سوالات ۳۲ گویه ای پرسشنامه اثربخشی مدیریت سازمان میدهند .

پرسشنامه استاندارد اثربخشی مدیریت سازمان جفری(۲۰۰۲)

یک نظر

پاسخ دادن

لطفاً نظرتان را بنویسید
نامتان را وارد نمایید