خانه مدیریت ادبیات نظری استراتژی تولید

ادبیات نظری استراتژی تولید

478
1
Production-Strategic

ادبیات نظری استراتژی تولید

ادبیات نظری استراتژی تولید: از آن جایی که اصولاً بیش از ۷۰ % کل دارایی های شرکت در اختیار فرایند تولید قرار داشته و بخش عمده ای از فرایند اجرای ا ستراتژی در صحنه تولید صورت میگیرد؛ تصمیمات مرتبط با این سطح استراتژیک در سازمان یعنی تصمیماتی که درباره اندازه کارخانه، محل کارخانه، طرح تولید، نوع ماشین آلات و تجهیزات، نوع وسایل و لوازم، میزان موجودی ها، کنترل موجودی، کنترل کیفیت، کنترل هزینه ها، استفاده از معیارها، تعیین شرایط احراز شغل، آموزش دادن به کارکنان، استفاده از منابع و تجهیزات، حمل ونقل و بسته بندی و نوآوری فنی گرفته میشوند؛ میتوانند بر تلا ش هایی که در جهت اجرای موفقیت آمیز استراتژی ها صورت میگیرد، اثرات قبل توجهی داشته باشند.


فعالیت های دایره تولید /عملیات یک شرکت شامل همه کارهایی میشود که اقلام ورودی را به کالاها و خدمات تبدیل میکند. مدیریت تولید (عملیات ) با اقلام ورودی یا داده ها، فرایند تبدیل و اقلام خروجی سروکار دارد و با استفاده از نیروی کار، سرمایه، ماشین آلات و تشکیلات مواد اولیه را به کالاهای ساخته شده و خدمات تبدیل میکند.

ادبیات نظری استراتژی تولید
اغلب، فعالیت های واحد تولید دربر گیرنده بیشترین بخش دارایی های سرمایه ای و انسانی سازمان است.در بیشتر صنایع بخش عمده هزینه های مربوط به تولید یک محصول یا عرضه یک خدمت صرف عملیات میشود. بنابراین در استراتژی های کلی یک شرکت، تولید میتواند به عنوان یک اسلحه رقابتی دارای بالاترین ارزش باشد.
تعاریف زیادی در باب استراتژی تولید توسط محققین مختلف ارائه شده است. اسکینر اولین کسی بود که در سال ۱۹۶۹ استراتژی تولید را تعریف کرد؛ به زغم او به مورد استفاده و بهره برداری قرار دادن منابع و امکانات تولیدی به عنوان یک حربه رقابتی استراتژی تولید گفته استراتژی تولید رامیشود.


به عنوان یک الگوی یکپارچه تصمیم گیری در ناحیه تولید و سازگار با استراتژی کسب و کار تعریف کرده اند. این طور بیان کرد که استراتژی تولید رهیافت هماهنگی در مسیر دستیابی به سازگاری و انطباق قابلیت ها و سیاست های وظیفه ای برای موفقیت در بازار استراتژی تولید رامیباشد.
به عنوان ابزاری برای استفاده مؤثر از نقاط قوت تولیدی به عنوان یک حربه رقابتی برای دستیابی به اهداف شرکت و اهداف کسب و کار تعریف کرده اند. کوکس و بلک استون استراتژی تولید را به عنوان یک الگوی جامع تصمیمات که متعاقب فرموله سازی و به کارگیری منابع تولیدی عمل میکند، تعریف کرده و همچنین به این نکته اشاره کرده اند که برای دستیابی به بیشترین اثربخشی، استراتژی تولید میبایست تصمیمات کلی استراتژیک در سطح تجاری را مورد حمایت و پشتیبانی قرار دهد و مزیت رقابتی ایجاد تعاریف دیگری نیز در، نماید.
دانلود ادبیات نظری استراتژی تولید

یک نظر

پاسخ دادن

لطفاً نظرتان را بنویسید
نامتان را وارد نمایید