خانه اموزش نکات مربوط به انتخاب موضوع مقاله و پژوهش

نکات مربوط به انتخاب موضوع مقاله و پژوهش

844
0
نکات مربوط به انتخاب موضوع مقاله و پژوهش

نکات مربوط به انتخاب موضوع مقاله و پژوهش

?شناسایی و مرور منابع هسته: سعی کنید منابع اصلی موضوع خود را بشناسید و شماره های جدید مجلات مرتبط با موضوع را مطالعه کنید.

?جستجو در پایگاه های موضوعی: موضوح خود را حتماً در پایگاه های اطلاعاتی در داخل و خارج از کشور جستجو کنید. می توانید از کلمات کلیدی موضوع خود استفاده کنید تا به چکیده مقالات مرتبط دست بیابید.

?مرور مقالات کنفرانس ها: سعی کنید در کنفرانس های مرتبط با موضوع خود شرکت کنید و موارد مورد بحث در آن ها را بشناسید.

?مطالعه پایان نامه های مشابه: با رجوع به کتابخانه دانشگاه خود یا افراد فارغ التحصیل رشته خود، پایان نامه های موجود را مطالعه کنید و از تجربیات آن ها بهره گیرید.

?مطالعه کتاب های روش تحقیق و مرور زمینه های پژوهشی: کتاب های روش پژوهش در حوزه های مرتبط را مطالعه کنید و زمینه های پژوهشی مورد علاقه خود را بشناسید.

?مقایسه مبانی نظری و علمی: آیا به مباحث نظری گرایش دارید یا موضوعات کاربردی را ترجیح می دهید؟ جواب این سوال به انتخاب موضوع نیز بسیار کمک می کند.

?مقایسه رویکرد کمی و کیفی: بسیاری از افراد کیفیت را به کمیت ترجیح می دهند. ام گاهی اوقات عکس آن بیشتر مد نظر قرار می گیرد. پس با تشخیص ارجعیت این شاخص ها به ادامه کار خود بپردازید.

?انتخاب موضوعات مسأله مدار: ممکن است در محل کار یا تحصیل با مسأله ای رو به رو شوید که برای تحقیق و پژوهش مناسب باشد. پس نباید از آن غافل شد.

موضوعات پیشنهادی پایان نامه مدیریت

موضوعات پایان نامه رشته مدیریت دولتی

پاسخ دادن

لطفاً نظرتان را بنویسید
نامتان را وارد نمایید