خانه اموزش موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی – مالی

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی – مالی

581
3
موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی – مالی

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی – مالی :

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی – مالی :

سفارش مشاوره پایان نامه

 • بررسی‌ پیامدهای‌ نگرش‌ نامطلوب‌ دبیران‌ دبیرستانهای‌ دولتی‌ شهر x
 • نگرش کارکنان شهرداری شهر x نسبت به سیستم اطلاعاتی مکانیزه
 • مقایسه‌ تاثیر انگیزاننده‌ها و پاداش‌ها بر جذب‌ و نگهداری‌ منابع‌ انسانی‌ یروی‌ شرکت x
 • بررسی‌تاثیر فشارهای‌ شغلی‌ بر رضایت‌ شغلی‌ و عملکرد شغلی‌ در بین‌ مدیران‌ شرکت x
 • رابطه‌ بین‌ برداشت‌ عدم‌ تساوی‌ در پاداش‌ و رضامندی‌ شغلی‌ در شرکت x
 • بررسی اثر بخشی آموزش ضمن خدمت در واحدهای سازمان سیاحتی و مراکز تفریحی شرکت x
 • نقش‌ اطلاعات‌ حسابداری‌ در تصمیم‌ گیریهای‌ مدیران‌ عالی‌ شرکت x
 • تاثیر آموزش ضمن خدمت بر افزایش کارایی کارکنان در شرکت x
 • بررسی استراتژی های باریابی مناسب جهت توسعه صادرات در صنایع غذائی
 • بررسی تاثیرانگیزاننده ها و پاداشها در نگهداری کارکنان شرکت x
 • کاربرد مدل اطلاعاتی مدیریتی نومن در بخش سفارشات خارجی گروه صنعتی x
 • ارزیابی وضعیت تکنولوژی در شرکت x

سفارش مشاوره پایان نامه

 • تاثیر تکنولوژی اطلاعات بر ساختار سازمان در موسسات صنعتی و خدماتی استان x
 • خط مشی های تقسیم سود و تاثیراتشان بر ارزش سهام در بورس اوراق بهادارx
 • بررسی ارتباط بین ریسک و بازده سهام در بورس اوراق بهادارx
 • بررسی روابط جو سازمانی و رضایت شغلی در بین کارکنان شرکتx
 • بررسی عوامل تعیین کننده و موثر بر ساختار مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در شهرx
 • بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر میزان سرمایه گذاری داخلی (تولیدات صادراتی) در منطقه آزاد تجاری x
 • بررسی تاثیر تعمیم مارک محصول بر سهم بازار در صنایع غذایی و لوازم بهداشتی در شهر x
 • بررسی و تجزیه و تحلیل سیستم ارزشیابی عملکرد کارکنان دولت (مورد شرکت x
 • بررسی‌ کارآیی‌ داخلی‌ پخش‌ آگهی‌ بازرگانی‌ تلویزیونی‌ در صدا و سیمای‌ ج‌.ا.ا. مرکز شهر x
 • ارزیابی شیوه های مختلف خرده فروشی از دیدگاه مصرف کنندگان و تمایل آنها به تاسیس فروشگاههای زنجیره ای در شهر x
 • آزمون مدل هاکمن-الدهام در پالایشگاه x
 • بررسی تاثیر عوامل موثربر انگیزش نیروهای متخصص در صنایع x
 • بررسی تاثیر پاداشهای مالی بر افزایش تولید سرانه در شرکت x
 • بررسی‌ تاثیر مدیریت‌ ثمربخش‌ بر عملکرد کارکنان‌ (آموزش‌وپرورش‌ شهر x )
 • مطالعه‌ ویژگیهای‌ موثر تبلیغات‌ تجاری‌ تلویزیون‌ بریادآوری‌
 • ارزیابی‌ مهارتهای‌ مدیریتی‌ موردنیاز مدیران‌ صنعت‌ برق‌ در شهر x
 • علل نارسائیهای مرکز اطلاع رسانی از دیدگاه استفاده کنندگان اطلاعات
 • بررسی‌ رابطه‌ رضایت‌ شغلی‌ و تعهد سازمانی‌ : (مطالعه‌ موردی‌ کارکنان‌ شرکت x)
 • بررسی عوامل موثر بر ارتقاء کیفیت آموزش ضمن خدمت کارکنان بانک x شهر x
 • بررسی‌ عوامل‌ موثر بر رضایت‌ مشتریان‌ شرکت x در شهرx
 • بررسی‌ ساختار کانال‌ توزیع‌ محصول x شرکت x شهر x
 • ارزیابی تأثیر مدیریت مشارکتی بر اثر بخشی کارکنان در شرکت x
 • سفارش مشاوره پایان نامه
 • سرمایه گذاری در تکنولوژی اطلاعات و تاثیر آن بر عملکرد تجاری موسسات تولیدی استان x
 • کاربرد مدل تصمیم گیری چند معیاری برای تجزیه و تحلیل سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شهر x  : شرکت x
 • مقایسه مالی (بهای تمام شده)الگوهای تولید برنامه در صدا وسیمای شهر x
 • عوامل موثر در بهبود عملکرد نیروی کار در کارخانجات لوازم خانگی پارس
 • بررسی روشهای ترویج محصولات لبنی (مطالعه موردی : شرکت x)
 • مطالعه ساختار بورس پیمانهای تحویل آتی کالا و ارز و پیشنهاد الگوی مناسب برای ایران
 • بررسی عوامل موثر بر بهبود سبک رهبری مدیران سازمان حسابرسی
 • بهینه سازی سبد سرمایه گذاری (پرتفوی) «مورد : شرکت سرمایه گذاری x »
 • بررسی نقش سیستم های اطلاعات مدیریت در بهبود تصمیم گیری مدیران سازمان x
 • بررسی ویژگیهای استراتژیک داخلی صنایع x کشور از دیدگاه مدیران این صنایع
 • بررسی روشهای ارزشیابی اختیار معامله و پیشنهاد مدل مناسب برای بازار سرمایه ایران
 • بررسی شفافیت اهداف سازمانی بر عملکرد سرپرستان شرکت x
 • بررسی عوامل موثر بر میزان صادرات محصولات کارخانجات محصول x شرکت x
 • عوامل موثر بر تسهیلات اعطائی صادراتی بانک x به بخش خصوصی(استان x)
 • بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران(بر اساس نظریه لیکرت)و رضایتمندی کارکنان در مجتمع x شهر x
 • کاربرد سیستم تولید انعطاف پذیر و تاثیر آن بر سودآوری در شرکت x
 • راهبردهای کاهش وابستگی تکنولوژی صنعت x و تاثیر آن براشتغال زائی منطقه ای : مورد کاوی : محصول x شرکت x شهر x
 • ارزیابی وضعیت کیفیت زندگی کاری بر اساس نظرات کارکنان در اداره x شهر x
 • بررسی علل افت و خیز بهره وری در کارخانجات x
 • بررسی حفظ ارزش حقیقی سرمایه در موسسات بیمه،  شرکت x
 • بررسی کاربرد مدل آلتمن برای تعیین وضعیت ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شرکت x محصول x
 • بررسی راهکارهای جذب سرمایه‌گذاریهای خارجی در توسعه صادرات مناطق آزاد تجاری ایران(منطقه آزاد x)
 • بررسی نوسانات قیمت سهم از سودنقدی اعلام شده هرسهم درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارx طی سالهای x
 • بررسی معیارهای موثر بر انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار x بر اساس مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
 • بررسی وضعیت نقدینگی و سیاست های سرمایه در گردش شرکتهای x پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارx طی سالهای x
 • بررسی تأثیر ویژگیهای سیستم اطلاعات حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران شرکت x شهر x
 • بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر هزینه سرمایه و قیمت بازاری سهام شرکت‌های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x طی سالهای x
 • بررسی تاثیر سبک های مدیریت و مشارکت کاربر بر موفقیت سیستم های اطلاعات مدیریت در مراحل گوناگون رشد سیستم
 • تجزیه و تحلیل مالی شرکت فراورده های x با رویکرد مدیریت استراتژیک
 • بررسی بازده غیر عادی سهام تازه پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار شهر x
 • بررسی میزان مشتری محور بودن عملکرد شرکت سهامی بیمه ایران در بیمه شخص ثالث و سرنشین در شهر x
 • برآورد نرخ بازده مورد انتظار براساس مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مقایسه آن با نرخ بازده سهام در بازار در بورس اوراق بهادار شهر x
 • بررسی عملکرد سرمایه گذاری شرکت های بیمه در بورس اوراق بهادار شهر x طی سال های x
 • سفارش مشاوره پایان نامه
 • بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با استفاده از روش های برنامه ریزی خطی و ارایه یک مدل کاربردی
 • بررسی فرهنگ سازمانی حاکم در شرکت تولیدیx محور سایپا براساس مدل کوئین وگارث
 • بررسی ارتباط بین ارزش شرکت و ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک آن با استفاده از شاخص Q توبین در بورس اوراق بهادار شهر x
 • بررسی رابطه بین اندازه و رشد درآمد خالص شرکت با هزینه سرمایه آن در میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شهر x
 • بررسی الگوهای تأمین مالی و عوامل مؤثر بر انتخاب آنها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارx
 • بررسی عوامل مؤثر بر ماندگاری رسمی متاهل در شرکت x
 • بررسی تنگناهای سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنایع تولیدی استان x
 • بررسی رابطه بین عوامل موثر و حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x
 • بررسی عوامل موثر بر جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس منطقه ای x
 • بررسی معیارهای انتخاب سهم در بورس منطقه ای x (با تاکید بر تحلیل بنیادی)
 • ارزیابی کارایی بورس اوراق بهادار x با استفاده از ضریب تعدیل قیمت سهام
 • بررسی میزان صحت قیمت اولیه سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x مدل سازی پیش بینی قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از شبکه عصبی فازی و الگوریتم های ژنتیک
 • بررسی مقایسه ای روش مدیریت سرمایه گذاری در بورس منطقه ای x در زمینه پیش بینی بازار و انتخاب سهام
 • بررسی رابطه بین نرخ بازده سرمایه‌گذاری (ROI) و عملکرد اقتصادی با استفاده از شاخص Q توبین در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x
 • بررسی ارتباط میان ارزش شرکت با نرخ تورم و نرخ ارز با استفاده از شاخص Q توبین در بورس اوراق بهادار x
 • بررسی و شناسایی موانع خرید وفروش اینترنتی سهام در بورس اوراق بهادار در سالx
 • بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری در محصولات مالی (سهام) در بورس اوراق بهادار در سال x
 • بررسی ارتباط بین سود و قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال هایx
 • بررسی و شناسایی موانع گسترش بانکداری الکترونیکی در بانکهای شهر x
 • آزمون نظریه‌های رفتار مالی بر اساس عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x تحلیل ارتباط بین نسبت های مالی و نسبت قیمت به درآمد (P/E) هر سهم در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x طی سال های x
 • رابطه بین استقرار مدیریت کیفیت فراگیر و عملکرد و وضعیت مالی (موردکاوی: شرکت شهر x)
 • مقایسه روش های تحلیل تکنیکی در پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار x تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر برنامه‌ریزی منابع بنگاه (ERP) در شرکت x
 • بررسی مقایسه ای اثربخشی سیستم آسیکودا در شرکت x
 • بررسی تاثیر تئوری نمایندگی بر مدیریت منابع ریسک زنجیره عرضه از دیدگاه مدیران شرکت هایx

سفارش مشاوره پایان نامه

3 نظرات

پاسخ دادن

لطفاً نظرتان را بنویسید
نامتان را وارد نمایید