خانه اموزش ادبیات نظری نوآوری صادرات

ادبیات نظری نوآوری صادرات

487
3
ادبیات نظری نوآوری صادرات

ادبیات نظری نوآوری صادرات

ادبیات نظری نوآوری صادرات:دهه اخیر توسط بین المللی شدن سریع کسب و کارها و پیدایش رقابت جهانی متمایز شده است. بازارهای محصولات مصرفی، کالاهای صنعتی و خدمات یا بازارهای منابع همچون سرمایه، مواد و تکنولوژی به شدت در سطح جهانی یکپارچه شده اند(اتون،۲۰۱۱). به طور هم زمان، شکل گیری موافقت های تجاری متنوع و استقرار سیاست های باز تجارتی توسط کشورهای توسعه یافته وکشورهای در حال توسعه منجر به الغا ابزارهای حمایت گرا و رفع موانع تجاری شده است. در نتیجه، در عمل تمام شرکت ها بدون توجه به اندازه، صنعت یا ریشه ملی شان هم اکنون با این واقعیات مواجه شده اند و دریافته اند که عدم مشارکت در بازارهای جهانی نمی­تواند یک انتخاب طولانی مدت باشد(الوارز،۲۰۱۴). یکپارچگی فزاینده بازارهای دنیا و وابستگی متقابل کشورها برای منابع، محصولات و خدمات منجر به توسعه تجارت بین المللی شده است که به ارزشی معادل ۶/۷ تریلیون دلار بالغ می­گردد(سگی،۲۰۱۲). البته تعداد زیادی از شرکت ها این پیشرفت های چشمگیر را فرصتی برای گسترش عملیات بین المللی شان به منظور دستیابی به اهداف رشد، افزایش فروش و سود، کاهش خطرات کسب و کار و حتی مقابله با ورود رقبای خارجی در بازارهای محلی خود قلمداد می­کنند(بلسکا و همکاران،۲۰۱۴).

گرایش فعلی شرکت ها به بین المللی شدن را تنها نمی­توان به تغییرات در ویژگی های عرضه و تقاضا نسبت داد بلکه به محیط رقابتی همواره متغیر نیز مرتبط است. شرکت هایی که تنها محصولات را به بازارهای داخلی عرضه می­کنند دریافته اند که این بازارها به نقطه ای رسیده اند که عرضه (در پایین ترین سطح از نظر ظرفیت تولیدی) از تقاضا بیشتر است(رهنورد و همکاران،۱۳۹۵).

این موضوع ناشی از عوامل متعددی از جمله کم شدن سرعت رشد در بازار (یا حتی ثابت ماندن آن)، رقابت فزاینده از ناحیه شرکت های داخلی دیگر، رقابت فزاینده از ناحیه شرکت های خارجی و تقلیل دادن موانع تجاری است. نیروهای خاصی در شرکت، بازار داخلی، بازار بین المللی و جهانی ظاهر شده اند که علت اصلی بین المللی شدن شرکت ها هستند که در بین این نیروها، نیروهای جهانی فراگیرتر هستند(پارسد و همکاران،۲۰۱۱).

ادبیات نظری نوآوری صادرات

3 نظرات

  1. […] صادرات در لغت به معنای انتقال کالا یا ارسال و فرستادن کالا از جایی به جای دیگر چه در داخل کشور و یا از داخل به خارج کشور،‌ که در این مجموعه منظور از صادراتخروج کالا از قلمرو گمرکی کشور موردنظر است. […]

  2. […] صادرات در لغت به معنای انتقال کالا یا ارسال و فرستادن کالا از جایی به جای دیگر چه در داخل کشور و یا از داخل به خارج کشور،‌ که در این مجموعه منظور از صادراتخروج کالا از قلمرو گمرکی کشور موردنظر است. […]

پاسخ دادن

لطفاً نظرتان را بنویسید
نامتان را وارد نمایید