خانه اموزش پرسشنامه استاندارد ارزیابی اثربخشی تیم باتمان و همکاران(۲۰۰۲)

پرسشنامه استاندارد ارزیابی اثربخشی تیم باتمان و همکاران(۲۰۰۲)

575
0
پرسشنامه استاندارد ارزیابی اثربخشی تیم باتمان و همکاران(2002)

پرسشنامه استاندارد ارزیابی اثربخشی تیم باتمان و همکاران(۲۰۰۲)

پرسشنامه استاندارد ارزیابی اثربخشی تیم توسط باتمان و همکاران در سال ۲۰۰۲ طراحی شده است.و دارای ۴۴ سوال در ۶ بعد می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

سازمانها برای ارتقای سطح بهره وری و کسب رضایت کارکنان و مشتریان از روشهای مختلف مدیریت مشارکتی سود می جویند . تیمهای کاری یکی از این روشهاست . در این مقاله ابتدا مفهوم و مبانی تیمهای کاری ، تفاوت آن با گروه و جایگاه آن در نظام مشارکتی مطالعه شده است . آن گاه شاخصهای سنجش میزان موفقیت تیمها بیان ، و عوامل و شر ایط تاثیر گذار در موفقیت آنها را با اشاره بر ویژگی های تیمهای اثر بخش تبیین کرده ایم . موانع اجرایی تیمهای کاری را از دو بعد ساختاری و فرهنگی بررسی و راهکارهایی برای رفع آن موانع ارائه شده است .

پرسشنامه استاندارد ارزیابی اثربخشی تیم باتمان و همکاران(۲۰۰۲)

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از پرسشنامه استاندارد ارزیابی اثربخشی تیم  نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۴۴ گویه ای پرسشنامه استاندارد ارزیابی اثربخشی تیم می­دهند .

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه                                            سوالات
هم افزایی تیم ۱ تا ۱۰
اهداف عملکرد ۱۱ تا ۱۶
مهارت‌ها ۱۷ تا۲۴
استفاده از منابع ۲۵ تا ۳۰
نوآوری ۳۱ تا ۳۶
کیفیت ۳۷ تا ۴۴

پاسخ دادن

لطفاً نظرتان را بنویسید
نامتان را وارد نمایید