خانه اموزش پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی ناراسیمهان و همکاران (۲۰۰۰)

پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی ناراسیمهان و همکاران (۲۰۰۰)

550
2
پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی ناراسیمهان و همکاران (2000)

پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی ناراسیمهان و همکاران (۲۰۰۰)

پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی توسط ناراسیمهان و همکاران در سال ۲۰۰۲ ساخته شده است و اقای بحری ان را را در پژوهش خود بومی سازی نمود دارای ۸سوال در ۱ بعد می باشد.و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت(خیلی کم تا خیلی زیاد)ساخته شده است. الفای کرونباخ این پرسشنامه ۷۹۴/۰ می باشد.

پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی ناراسیمهان و همکاران(۲۰۰۰)

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

عملکرد، قابل اندازه‌گیری بوسیله عدد یا یک اصطلاح است.

– عملکرد، انجام دادن چیزی است با یک قصد و نیت خاص (مثلاً ایجاد ارزش).

– عملکرد، نتیجه یک عمل است (ارزش قابل اندازه‌گیری ایجاد می‌شود).

– توانایی انجام یک نتیجه یا قابلیت ایجاد آن را عملکرد گویند (برای مثال، رضایت مشتری به نظر می‌رسد معیار قابلیت سازمان برای فروش آینده است).

– عملکرد، مقایسه نتایج با چند الگو یا مرجع انتخاب شده یا تحمیل شده داخلی یا خارجی است.

پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی ناراسیمهان و همکاران(۲۰۰۰)

– عملکرد، نتایج مقایسه با انتظارات است.

– عملکرد در روانشناسی، آن چیزی است که بروز داده می‌شود.

– عملکرد در هنرهای نمایشی، نمایشی است که شامل ایفای نقش یا اعمال و نتایج اعمال است.

– عملکرد، یک قضاوت توسط رقباست (مشکل اینجاست که تعریف کنیم چه کسی قاضی است و بدانیم در چه شرایطی قضاوت صورت می‌گیرد).

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  یکپارچگی عملکرد سازمانی نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۸گویه ای پرسشنامه عملکرد سازمانی می دهند.

پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی ناراسیمهان و همکاران(۲۰۰۰)

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه                                            سوالات
عملکرد سازمانی ۱ تا ۸

پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی ناراسیمهان و همکاران(۲۰۰۰)

2 نظرات

پاسخ دادن

لطفاً نظرتان را بنویسید
نامتان را وارد نمایید