خانه اموزش پرسشنامه استاندارد منابع انسانی، نوآوری، تکنولوژی و عملکرد  سازمان لی و همکاران(۲۰۰۶)

پرسشنامه استاندارد منابع انسانی، نوآوری، تکنولوژی و عملکرد  سازمان لی و همکاران(۲۰۰۶)

1337
2
پرسشنامه استاندارد منابع انسانی

پرسشنامه استاندارد منابع انسانی، نوآوری، تکنولوژی و عملکرد  سازمان لی و همکاران(۲۰۰۶)

پرسشنامه استاندارد منابع انسانی، نوآوری، تکنولوژی و عملکرد  سازمان  توسط لی و همکاران  در سال ۲۰۰۶ طراحی شد.و دارای ۲۴ سوال در ۶ بعد می باشد.

پرسشنامه استاندارد مدیریت منابع انسانی

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

طراحی شغل عبارت از فرایند تطبیق ویژگیهای شغل و مهارتها با علایق کارکنان است. یافته های پژوهشها نشان می دهد که ۵ موضوع اصلی در هر شغل عبارت است از: تنوع مهارت، هویت شغل، اهمیت شغل، استقلال شغل، بازخورد شغل؛ این موضوعات با رضایت شغلی ارتباط تنگاتنگ دارد.

پرسشنامه استاندارد مدیریت منابع انسانی

منابع انسانی

در نخستین سالهای دهه ۱۹۰۰دایره پرسنل (دایره منابع انسانی ) وظیفه استخدام و اخراج کارکنان را از دست سرپرستان گرفت و امور مربوط به حقوق را برعهده گرفت و برنامه های مربوط به پاداش و مزایا را به اجرا در آورد. بیشتر این کارها به گونه ای بود که طبق مقررات و رویه های مشخص انجام می شد. چون در این زمینه فن آوری پیشرفت نمود و اموری چون گرفتن آزمون و مصاحبه نمودن داوطلبان شغل مطرح شد، دایره پرسنل دامنه فعالیت های خود را گسترش داد و در زمینه گزینش ،آموزش و ارتقای کارکنان نیز عهده دار فعالیت های تازه ای شد(جزنی،۱۳۸۷).

پرسشنامه استاندارد مدیریت منابع انسانی

در دهه  ۱۹۶۰و ۱۹۷۰قوانین مربوط به تبعیض به تصویب رسید و این مدیریت وارد سومین مرحله فعالیت خود شد. از آنجا که مراجعه به دادگاه می توانست جریمه های سنگینی را به شرکت ها تحمیل نماید بنابر این شیوه کار این دایره اهمیت بیشتری پیدا کرد .دایره پرسنل در این مرحله از فعالیت خود همانند مرحله دوم در زمینه ها یی چون کارمند یابی، گزینش و آموزش افراد تخصص ویژه ای پیدا کرد و از سوی دیگر بر دامنه نقشی که ایفا می نمود افزود. باید توجه کرد که این دایره از نظر مراجعی که با اتحادیه های کارگری داشت در تضمین رعایت اصل برابری در استخدام افراد توانست به شهرت بسزایی دست یابد ولی کوشید تا مانع از بروز مسائلی در سازمانها شود و در زمینه رقابتی که شرکت ها با آن روبرو بودند نقش های مثبتی ایفا نمود(دسلر،ترجمه پارسائیان و اعرابی،۱۳۸۱).

پرسشنامه استاندارد مدیریت منابع انسانی

در زمان کنونی، اداره کارگزینی وارد چهارمین مرحله فعالیت خود می شود. یعنی فعالیت هایی را که در زمینه حمایت یا گزینش افراد انجام می­داده است ،کم می شود و نقش یک برنامه ریز یا عامل تغییر را بر عهده می گیرد. این تحول (تبدیل شدن دایره پرسنل به مدیریت منابع انسانی ) بازتابی از این واقعیت است که در سازمانهای کنونی به افرادی نیاز است که از آموزش بالایی برخوردار بوده و تعهد بیشتری به سازمان داشته باشند(دعائی،۱۳۸۸).

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  منابع انسانی، نوآوری، تکنولوژی و عملکرد  سازمان  نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۲۴ گویه ای پرسشنامه منابع انسانی، نوآوری، تکنولوژی و عملکرد  سازمان  می­دهند.

پرسشنامه استاندارد مدیریت منابع انسانی

2 نظرات

پاسخ دادن

لطفاً نظرتان را بنویسید
نامتان را وارد نمایید