خانه اموزش پرسشنامه استاندارد استقرار مدیریت دانش

پرسشنامه استاندارد استقرار مدیریت دانش

489
0
پرسشنامه استاندارد استقرار مدیریت دانش

رسشنامه استاندارد استقرار مدیریت دانش توسط محقق ساخته شده در سال ۱۳۹۵ ساخته شده است ودارای ۲۰ سوال در ۴ بعد(خلق دانش،ذخیره دانش، نشر دانش،به کارگیری دانش) می باشد.و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت(خیلی کم تا خیلی زیاد)ساخته شده است. الفای کرونباخ این پرسشنامه ۷۵۶۵/۰ می باشد.

پرسشنامه استاندارد استقرار مدیریت دانش

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

مدیریت دانش مجموعه ای از فرایندهایی است که پدیدآوری، اشاعه وبکارگیری دانش نهان و عیان در یک سازمان را در بر می گیرد. دانش عیان، دانشی است که در قالب اسناد،پایگاه ها، صفحات وب و مانند آنها ثبت یا منتشر شده است و دانش نهان دانشی است که افراد در طول فعالیتهای تخصصی خود آموخته و به دست آورده ولی در جایی ثبت یا منتشر نکرده اند و فقط در ذهن آنها وجود دارد.

مدیریت دانش ، یک دیدگاه برنامه ریزی شده وساختارمندبرای ایجاد، به اشتراک گذاری ، ذخیره وبه کارگیری دانش به عنوان یک دارایی سازمانی برای ارتقای توانمندی ، سرعت واثربخشی سازمان درارائه محصولات یا خدمات برای مشتریان می باشد.

مدیریت دانش را مقداری کاربردی تر مورد توجه قرار داده و برای مدیران دانش، نقش فعالی را در نظر گرفته است. وی مدیریت دانش را فراهم آوری دانش مورد نیاز در مکان و زمان مورد نیازبرای شخص نیازمند به آن تعریف می کند. او همچنین معتقد است که بهترین چیز داشتن دانش در مورد موضوعی خاص نیست، بلکه دانستن مکان و طرز دسترسی به دانش مذکور می باشد.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  مدیریت دانش نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۲۰گویه ای پرسشنامه مدیریت دانش می­دهند.

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه                                            سوالات
خلق دانش ۱ تا ۵
ذخیره دانش ۶ تا ۱۰
نشر دانش ۱۱ تا ۱۵
به کارگیری دانش ۱۶ تا ۲۰

پاسخ دادن

لطفاً نظرتان را بنویسید
نامتان را وارد نمایید