خانه مدیریت وضعیت برونسپاری در ایران

وضعیت برونسپاری در ایران

1546
0
برون سپاری

وضعیت برونسپاری در ایران

وضعیت برون سپاری در ایران: در کشور ما هم مدتهاست که صحبت از برون سپاری به شکلی جدی مطرح شده است. مطالعه برنامه های اخیر توسعه کشور و به ویژه برنامه چهارم توسعه نشان می­دهد که دولتمردان نیز به ضرورت توجه بیش از پیش به این استراتژی واقف شده و در جهت کوچک سازی و کاهش تصدی گری، این مفهوم را در دل برنامه های توسعه کشور جای داده اند. رفتار بسیاری از سازمانهای کشورمان اعم از خصوصی و دولتی در سالهای اخیر نیز نشان از توجه به مقوله برون سپاری در کشورمان دارد.

ادبیات نظری برونسپاری

در کشور ما اغلب از زاویه سازمانی که قصد برون سپاری فعالیتهای خود را دارد به این موضوع توجه شده است .در حالی که می توان از زاویه سازمانی که قصد دریافت خدمات برون سپاری شده را دارد نیز به موضوع نگاه کرد. در این صورت با توجه به فرصتهای موجود خدمات برون سپاری شده توسط شرکتهای منطقه ای و بین المللی در بازارهای منطقه ای، اهمیت موضوع بسیار بیشتر می‌شود.

واقعیت این است که بررسی تجربه برون سپاری در کشور ما نشان می­دهد که علی رغم دستاوردهای مثبت، متاسفانه به دلایلی در برخی موارد این امر باعث بروز مشکلات و مسائلی در سطح بنگاه و همچنین در سطح کلان کشور شده و لذا اهداف از پیش تعیین شده حاصل نشده است. بسیاری از دلایل را برای بروز این مشکلات و در برخی موارد بحران حاصله، می­توان برشمرد. سازمانها تاثیر برون سپاری را روی نیروی انسانی، فرایندها، روشها و ابزارها و در یک کلام ساختارها و رفتارهای خود، آنگونه که هست در نظرنمی­گیرند و اقدام به برون سپاری می­کنند.

ادبیات نظری برونسپاری

انجام برون سپاری بدون تحلیل این مسایل، ریسک آن را افزایش می­دهد و درخیلی موارد به فاجعه تبدیل می­شود. تعهد نداشتن مدیریت ارشد، انتخاب نادرست فعالیتها برای برون سپاری، فقدان یک برنامه جامع و منسجم ارتباطات، دانش ضعیف در مورد متدولوژی های برون سپاری، شکست در تشخیص ریسک های کسب و کار، شکست در دستیابی به ارائه دهندگان خدمت که حرفه ای باشند، تخصیص نیافتن مناسب ترین منابع داخلی برای پروژه برون سپاری، تهیه نکردن مناسب درخواست برای پیشنهاد (RFP)، تشخیص نادرست تاثیر تفاوتهای فرهنگی سازمانها، عدم اتخاذ یک رویکرد برد- برد در رابطه با ارائه کننده خدمت، نداشتن برنامه رسمی و مشخص نظارت، وجود محدودیتهای محیطی در رابطه با قوانین و مقررات و به طور کلی مهیا نبودن زیرساختهای لازم،از جمله دلایل شکست پروژه های برون سپاری در کشور ماست.

ادبیات نظری برونسپاری

اتخاذ یک رویکرد و متدولوژی علمی برای برخورد با این پدیده می­تواند باعث تخفیف جدی بسیاری از مشکلات فوق شود. هنوز در سطوح کلان و خرد در رابطه با مفاهیم برون سپاری اتفاق نظر وجود ندارد. نمونه آن استفاده از واژه هایی نظیر خصوصی سازی، پیمانکاری فرعی و نظایر آن معادل با برون سپاری است. اگر چه این واژه ها مرتبط با موضوع برون سپاری هستند ولی تفاوت معنی داری با یکدیگر و با برون سپاری دارند.

ادبیات نظری برونسپاری

علاوه بر مشکل در تعریف مبانی و مفاهیم، در متدولوژی اتخاذ شده برای برون سپاری نیز ضعف وجود دارد و در بسیاری موارد برون سپاری با سعی و خطا و بدون اتخاذ یک روش علمی و یک تحلیل سیستماتیک انجام شده است. در این راستا، نقش مشاوران مدیریت برای انجام درست پروژه های برون سپاری بر اساس نگرشی علمی، نقشی کلیدی و حیاتی است.

ادبیات نظری برونسپاری

ما در سازمان مدیریت صنعتی در چارچوب رسالت خود که همانا توسعه ظرفیت مدیریت در کشور است، وظیفه خود می­دانیم که در راه پرکردن این خلا مفهومی و روش شناختی گام برداریم. لذا اقدام به تدوین متدولوژی برون سپاری استراتژیک برای کمک به سازمانهای کشورمان کرده ایم. تجربه مدیران اجرایی شاغل در بنگاه های کشور، منبع ارزشمندی است که در پیاده سازی این متدولوژی می­تواند بسیار کمک کننده بوده و ضمن حل یکی از معضلات سازمانها، به بومی سازی و غنای متدولوژی تدوین شده نیز کمک کند.

ادبیات نظری برونسپاری

امید است که در چارچوب همکاری و تعامل موثر شبکه مشاوران مدیریت، شرکتهایی که قصد برون سپاری فعالیتهای خود را دارند و شرکتهایی که قصد دریافت این خدمات برون سپاری شده را دارند، شاهد رشد و شکوفایی روزافزون بنگاهها و سازمانها و در نهایت توسعه کشور عزیزمان باشیم.

ادبیات نظری برونسپاری

پاسخ دادن

لطفاً نظرتان را بنویسید
نامتان را وارد نمایید