خانه اخبار اخبار داخلی نوزدهمین شماره فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری منتشر شد

نوزدهمین شماره فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری منتشر شد

906
0

نوزدهمین شماره فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری منتشر شد

نوزدهمین شماره  فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری با ۸ عنوان مقاله منتشر شد.به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نوزدهمین شماره پیاپی فصلنامه علمی – پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری منتشر  شد. در شماره تابستان ۹۶ این فصلنامه ۸ عنوان مقاله با محوریت اقتصاد و مدیریت شهری منتشر گردیده است.

پاسخ دادن

لطفاً نظرتان را بنویسید
نامتان را وارد نمایید