خانه مدیریت اهمیت و ویژگی کسب وکار

اهمیت و ویژگی کسب وکار

261
0
business

انواع کسب و کار

کسب وکار هنگامی آغاز می شودکه امکان تولید کالا یا خدمات و فروش و کسب سود فراهم و به جامعه خدمت شود غالباً از طریق کسب وکارش به خواسته های افراد شاغل جامه عمل پوشانده تا موفقیت حاصل شود مهم ترین اهداف کسب وکار، دریافت سود برای حفظ وبقای زندگی بوده که شامل نقطه نظرات زیر می باشد .

 • کسب سهم بیشتر در بازار و دریافت سود
 • تولید محصولاتی با بالاترین  کیفیت ممکن برای مشتری
 • برخی از کسب وکارها به دنبال کسب سود نبوده ودنبال فعالیتهای خیرخواهانه می باشند.(مؤسسات خیریه)

 انواع  کسب و کار   بر حسب تعداد افراد  شاغل

 • کسب وکار کوچک:که تعدادافرادشاغل کمتراز۵۰نفر می باشد.(کسب وکارهای خانگی)
 • کسب وکار متوسط: که تعدادافرادی که درآن کارمی کنندبین ۵۰ تا۵۰۰ نفر باشند.(فروشگاههای زنجیره ای)
 • کسب وکار بزرگ: که تعدادافرادشاغل درآن بیشتراز۵۰۰ نفر می باشند.( شرکتهای سازنده خودروها )

 طرح  کسب وکار و اشتغال

جزئیات طرح کسب وکار پیشنهادی طی سند مکتوب مشخص می شود بدیهی است که این سند باید موقعیت کنونی،نیازها،انتظارات ونتایج پیش بینی شده را تشریح وکلیه جوانب آن را ارزیابی نماید که اجزای آن بشرح زیر می باشد .

۱-    تعریف وتوصیف کسب وکار و اشتغال ، اهداف اصلی کسب و کار و اشتغال ، مشخصات مجری طرح اشتغال در طرح کسب و کار یک ضرورت می باشد .

۴-    تحلیل استراتژی اشتغال در موسسات و بنگاههای تولیدی , تحلیل مالی و اقتصادی بنگاههای تولیدی, خلاصه اجرای طرح اشتغال در موسسات و بنگاهها موجب بهبود شرایط کسب و کار می شود .

طرح موصوف دارای چهار عامل اصلی بصورت زیر می باشد .

۱-    به کارآفرین کمک نموده که جوانب وپیشرفت کسب وکارش را مشخص و بررسی نماید .

۲-   چهارچوب منطقی را ایجاد نموده تا نسبت به توسعه و تدابیر پیشرفت در چند سال آینده اقدام گردد .

۳- مذاکره بااشخاص ثالث مانندسهامداران،دفاترنمایندگی،بانکها،سرمایه گذاران باید صورت پذیرد.

۴- برای سنجش وضعیت واقعی کسب وکار معیاری،ارائه گردد .

طرح کسب وکار واقع بینانه بوده و قابل پیش بینی ها در بلندمدت چنانچه با نگرش فعالیت اشتغال باشد موفقیت حاصل می شود بدیهی است عدم وجود یک طرح منطقی اجرای آن را با شکست مواجه خواهد نمود.

کسب وکارهای خانگی برای مقتضیات محیط‌های سنتی به ویژه برای فعالیت بانوان در جامعه مناسب بوده غالباً این نوع کسب و کار در کاهش آلاینده‌های هوا، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کاهش ناامنی‌های اجتماعی نقش عمده‌ای داشته؛ تا خانوارها با خیال آسوده در محل سکونت خود به کسب و کار بپردازند.

کسب و کارهای کوچک

کسب و کارهای کوچک از نظر اقتصادی ، سهم نسبتاً کوچکی از بازار را در اختیار داشته لیکن بنگاه کوچک توسط مالکین به صورت خصوصی اداره شده و فاقد ساختار رسمی مدیریت می باشند . یک بنگاه کوچک مستقل بوده در این راستا ، مدیر آن بدون کنترل خارجی تصمیم گیری می نماید مغازه های شخصی ، کسب و کارهای خانگی ، اینترنتی جزء کسب و کارهای کوچک بوده و فروشگاههای زنجیره ای جزو کسب و کارهای متوسط و بانک ها و شرکتهای خودروسازی بعنوان کسب و کارهای بزرگ محسوب می شوند.

اهمیت و ویژگی کسب و کارهای کوچک

مهم ترین ویژگی هایی که برای کسب و کار در صنایع کوچک قابل طرح می باشد عبارتند از:

الف ) اشتغال زایی که کسب و کار شاغلین را رایج می نماید .

ب ) انعطاف پذیری که روابط کارکنان بنگاهها و موسسات را جهت بهبود شرایط کار تقویت می نماید .

ج ) ظرفیت نوآوری که موجب تولید کالاهای متنوع و خدمات مطلوب می شود .

د ) سودآوری بالاتر که منافع آن همه شاغلین را برخوردار می نماید .

ه ) بهره وری و ایجاد ارزش بالاتر و کسب درآمد مناسب و سود که اشتغال را پایدار می نماید .

این ویژگی ها موجب شده سیاستگذاران اقتصادی در کشور ما اهمیت بیشتری به بنگاه های کوچک داده و نقش آنها را در توسعه اقتصاد ملی از طریق برنامه های حمایتی گوناگون پر رنگ تر نمایند .

اشتغال زایی

مهمترین موضوع کشور در حال حاضر اشتغال زایی بوده که پیامدهای گوناگون اقتصادی و اجتماعی را در بر داشته معهذا بنگاهها و صنایع کوچک با ویژگی اشتغال زایی ، علیرغم سهم نسبتاً اندک آنها از تولید ملی ، نقش موثری در کاهش فشارهای ناشی از بیکاری دارند در این راستا کارآفرینان با ایجاد اشتغال به دولت نیز کمک می نمایند .

انعطاف پذیری

بنگاه ها و صنایع کوچک در مقایسه با سازمانهای بزرگ ، انعطاف پذیری بیشتری از خود نشان می دهند. حداقل در مقابل دو مقوله کلیدی و راهبردی ((تغییرات در تقاضا)) (Demand shifts ) و ((تخصیص مجدد منابع))( Resource realloction) ، با سرعت و سهولت بیشتری عکس العمل های لازم را نشان می دهند لذا به همین دلیل نسبت به صنایع بزرگ از فرصت های بازار بهتر استفاده نموده و از درجات بالاتر انطباق با شرایط محیطی برخوردارند.

نوآوری

بنگاههای کوچک دارای منابع محدود بوده معهذا در ارائه ایده های جدید تولید محصول و انجام کار موفقتر عمل نموده و در طول فعالیت نیز درجات قابل ملاحظه ای از نوآوری را بروز می دهند.

سودآوری

از ویژگی هایی قابل توجه سودآوری بالاتر صنابع کوچک نسبت به صنایع بزرگ می باشد.

بهره وری :

افزایش بهره وری توسط صنایع کوچک از شاخصهای قابل توجه این بنگاهها می باشد. صنایع بزرگ با مفاهیم تولید انبوه ( mass- prodution ) و کارآیی بر مبنای هزینه (cost-based effciency ) به همراه بوده لیکن در صنایع کوچک به علت انگیزه بالاتر و فعالیتهای شغلی بیشتر و ارتباط نزدیک بین مدیران و کارکنان اینگونه بنگاه ها از بهره وری و ایجاد ارزش بالاتری برخوردار بوده ضمناً سایر مزایای کسب و کارهای کوچک عبادتند از :

 • بالاترین ظرفیت ایجاد اشتغال برای قشر جوان و نیروهای فعال هستند.
 • توانایی لازم در راستای تامین قطعات مورد نیاز صنایع مادر را دارند.
 • به دلیل ایجاد مراکز متعدد کارگاه های تولیدی در شهرها و روستاهای مختلف موجب تمرکززدائی می شوند.
 • توان لازم در جهت جذب سرمایه های سرگردان جامعه را دارند.
 • این صنایع می توانند در پرورش مدیران و کارآفرینان نقش موثری داشته باشند.

نقش و اهمیت اینگونه بنگاه ها در اقتصاد ملی کشورها بارزتر بوده و به همین علت توجه بیشتر سیاستگذاران اقتصادی را به خود معطوف داشته است.

پاسخ دادن

لطفاً نظرتان را بنویسید
نامتان را وارد نمایید