خانه مدیریت برای رسیدن به چشم انداز شرکت، اهداف جسورانه تعریف کنید.

برای رسیدن به چشم انداز شرکت، اهداف جسورانه تعریف کنید.

535
2
چشم انداز شرکت

برای رسیدن به چشم انداز شرکت، اهداف جسورانه تعریف کنید.

چشم انداز شرکت: معمولاً چشم انداز دور نمای آرمانی سازمان را مشخص می کند و در پاسخ به سوال “جایگاه آینده سازمان کجاست؟” بیان می گردد .چشم انداز آینده ای است واقع گرایانه ، محقق الوقوع و جذاب برای سازمان ( نی نوس ،۱۹۹۲). چشم انداز تصویری از آینده مطلوب یک سازمان است(بس،۱۹۸۹).

چشم انداز وضعیتی را معرفی می کند که سازمان پس از اجرای موفقیت آمیز استراتژی ها به آن دست خواهد یافت. سازمان می‌خواهد در آینده چگونه دیده شود  موفقیت، چه شکلی است. چشم انداز ، اعلامیه جهت گیری سازمان می باشد و بیانگر هویت ،آرمان و چگونگی رسیدن به آن است. چشم انداز آرزوهای مدیریت برای کسب و کار را توصیف کرده، تصویری از مقصد آینده سازمان را ترسیم می کند و منطق چگونگی مناسب بودن این مطلب برای شرکت را شرح می‌دهد. چشم انداز جهت گیریهای آتی سازمان را تداعی می کند.

چشم انداز توضیح دهنده هر چیز اعم از فرهنگ کسب و کار، تکنولوژی و یا هر نوع فعالیت سازمان در آینده است و خلاصه اینکه:

  • چشم انداز در آینده قله ای است که باید به آن رسید.
  • چشم انداز، وضعیت مطلوبی است که سازمان قصد دارد به آن دست یابد
  • به ترسیم کشیدن آرمان ها، رویاها و تحقق ماموریت را چشم انداز می نامند.
  • و این با کلی گویی در تضاد است: مثال

ما میخواهیم بهترین باشیم
ما مصمم هستیم منحصر بفرد باشیم

?هدف جسورانه شرکت فورد در سال ۱۹۹۰: «عمومیت بخشیدن به خودرو».

?هدف جسورانه شرکت نایک در سال ۱۹۶۰: «پیروزی بر آدیداس».

?هدف جسورانه شرکت هوندا در سال ۱۹۷۰: «ما یاماها را نابود می کنیم».

?هدف جسورانه دانشگاه استنفورد: «به دانشگاهی همچون هاروارد تبدیل شدن».
?جهت رسیدن به چشم انداز، ناگزیریم که اهداف جسورانه تعریف کنیم؛ هدف جسورانه هدفی است که:
?بزرگ، روشن و ترغیب کننده است.
?نقطه وحدت بخش تمامی تلاش هاست.
?برای کار گروهی سطح شرکت نقش کاتالیزور دارد.
?کارکنان شرکت را درگیر می کند، یعنی دست دراز می کند و آنان را می رباید.
?ملموس، نیروبخش و به شدت متمرکز است و توجه افراد را جلب می کند.

?سازمان ها ممکن است اهداف جسورانه مختلفی در سطوح مختلف شرکت داشته باشند اما هدف جسورانه مرتبط با چشم انداز، هدفی است که نیازمند ده تا سی سال تلاش است.

?برگرفته از کتاب ۱۰ مقاله ای که از هاروارد باید درخصوص راهبرد بخوانید، از مجموعه کتابهای مقالات برتر هاروارد.

2 نظرات

پاسخ دادن

لطفاً نظرتان را بنویسید
نامتان را وارد نمایید